ვრცლად
ვარდანაძე გვანცა
ზუგდიდის რაიონული სასამართლო