ვრცლად
ხომერიკი ხათუნა
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო