პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ივერი აბაშიძე
 • დაბადებით თარიღი : 02.12.1976
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია 3 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

   

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  შოთა რუსთაველის სახელობის საშუალო სკოლა დაბა შუახევი 1993

  უმაღლესი განათლება

   

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ბათუმის სამართლის ინსტიტუტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2000 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2018 წლის 18 იანვრიდან 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  ბათუმის საქალაქო სასამართლო მენეჯერი – საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების უფროსი 2011-2017
  ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო მენეჯერი 2010
  ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო სასამართლოს აპარატი საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების უფროსი 2009-2010
  ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2005-2009
  ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო დაცვის თანამშრომელი 2004-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  შუახევის რაიონის საგადასახადო ინსპექცია ინსპექტორი შუახევი, საქართველო 1999-2000
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2016 წლის 21 ნოემბრიდან 2017 წლის 21 მაისამდე სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2012 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა სასამართლოს მენეჯერის სასწავლო კურსი/გამოცდა 2010 სასამართლოს მენეჯერი
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2008 სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის სახელმწიფო სასწავლო ცენტრი, ბათუმის ფილიალი იურისტის საკვალიფიკაციო კურსები 1999

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასწავლო ვიზიტი
  თარიღი: 2017 წლის აპრილი
  ქვეყანა/ქალაქი: საფრანგეთი, ქ. სტრასბურგი
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასწავლო ვიზიტი
  თარიღი: 2016 წლის დეკემბერი
  ქვეყანა/ქალაქი: გერმანია, ქ. ჰამბურგი
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასწავლო ვიზიტი
  თარიღი: 2016
  ქვეყანა/ქალაქი: საფრანგეთი, ქ. პარიზი
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: მენეჯმენტურ უნარჩვევებთან დაკავშირებული ლექცია სემინარები
  თარიღი: 2011
  ქვეყანა/ქალაქი: აშშ, ქ. ბოსტონი
  დაფინანსების წყარო: ,,OPEN WORLD”
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65980,84 GEL 0.000 48,600 USD 65980,84 GEL 48,600 USD 6,918.91‬ GEL 177366.84 GEL 55000 EUR “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, მათ შორის საპენსიო პროგრამიდან გამოსვლის შემდეგ დაბრუნებული თანხა და პროცენტი. “სხვა შემოსავალში” საცხოვრებელი ბინის გასხვისებისას და ქირავნობისას მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 73929.5 GEL 0.000 0.000 73929.5 GEL 1030,26 GEL 2,74 EUR 81,200‬ USD 55000, EUR “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები ფინანსური დეკლარაცია
  2017 19947.17 GEL 0.000 0.000 19947.17 GEL 477,79 GEL 19600 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები ფინანსური დეკლარაცია
  2016 22168.33 GEL 0.000 0.000 22168.33 GEL 193,66 GEL 24100 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბათუმის სასამართლოს პარალიზება ჟურნალი „ბათუმელები“ ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური კი
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა