პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მერაბ ჯორბენაძე
 • დაბადებით თარიღი : 26.04.1975
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  სოფ. ძირკვაძეების საშუალო სკოლა ხულო 1992

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი “იბერია” იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1997 მაგისტრთან გათანაბრებული

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 18 სექტემბერი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია მოსამართლე 2019 წლის 14 თებერვალი უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგია მოსამართლე 2016 წლის 23 თებერვალი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2006 წლიდან 10 წლის ვადით

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები
  ადვოკატთა კავშირი “ვექილი” ვიცე-პრეზიდენტი 2003-2006
  ადვოკატთა კავშიირ “ვექილი” ადვოკატი 1998-2006
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა
  საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ იძებნება

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 45,941.72 GEL 22,626.25 GEL 68,567.97 GEL სესხი, იპოთეკური სესხი (შეძენა და რემონტი), 100000, GEL სესხი, სამომხმარებლო. 19.07.2019 წელს მოხდა 7680.51 ლარის გადაფარვა ახალი სამომხმარებლო სესხით. გადახდილი ძირი და პროცენტი 2463,02, 10000, GEL სესხი, სამომხმარებლო. გადაიფარა 02.11.2018 წლის სამომხმარებლო სესხის
  დარჩენილი ნაწილი , 13000, GEL
  ხელფასში მითითებულია თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში მუშაობის პერიოდში მიღებული ანაზღაურება დეკლარაცია
  2018 61,020 GEL 61,020 GEL სესხი, არსებული სესხის გადაფარვა, ახალი იპოთეკური სესხი (შეძენა და რემონტი), 100000, GEL სესხი, სამომხმარებლო, 10000, GEL დეკლარაცია
  2017 74.175 GEL 74.175 GEL სესხი, იპოთეკური სესხი. დოლარზე არსებული სესხის გადაფარვა. (გადაიფარა ახალი სესხით), 76000, GEL სესხი, სამომხმარებლო (დაზღვევა), 284, GEL სესხი, არსებული სესხის გადაფარვა, ახალი იპოთეკური სესხი (რემონტი),
  100000, GEL
  დეკლარაცია
  2016 74,868.75 GEL 74,868.75 GEL სესხი, იპოთეკური სესხი, 51000, USD სესხი, იპოთეკური სესხი. დოლარზე არსებული სესხის გადაფარვა, 76000, GEL სესხი, სამომხმარებლო, 284, GEL დეკლარაცია
  2015 74,418.95 GEL 74,418.95 GEL 812.00 USD სესხი, იპოთეკური სესხი, 51000 USD დანაზოგში მითითებულია ანაბარზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2014 74,525 GEL 74,525 GEL სესხი, იპოთეკური სესხი, 51000 USD დეკლარაცია
  2013 47,050 GEL 47,050 GEL 5949.73 USD იპოთეკური, ფულადი თანხა, 39500. GEL დანაზოგში მითითებულია ანაბარზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2012 42,415 GEL 42,415 GEL სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 7200 USD სესხი, იპოთეკური, 3048 USD დეკლარაცია
  2011 47,324 GEL 47,324 GEL სესხი, კრედიტი სამომხმარებლო, 7200 USD სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 5000 GEL დეკლარაცია
  2010 45,920 GEL 45,920 GEL სესხი, კრედიტი სამომხმარებლო, 7000 USD სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 5000 GEL დეკლარაცია
  2009 37,250 GEL 37,250 GEL სესხი, კრედიტი სამომხმარებლო, 7000 USD სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 5000 GEL დეკლარაცია
  2008 25,464.90 GEL 25,464.90 GEL დეკლარაცია
  2007 23,400 GEL 23,400 GEL 2,500 GEL დანაზოგში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2006 19,470 GEL 19,470 GEL სესხი, 6000 GEL დეკლარაცია
  2005 1,600 GEL 5,000 GEL 6,600 GEL 500 USD ხელფასში მითითებულია მოსამართლის ანაზღაურება და საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების პერიოდში მიღებული შემოსავალი, დანაზოგში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ე.წ “ციანიდის საქმესთან” დაკავშირებით პროკურატურაში გამოკითხვის შესახებ ტაბულა ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური არა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა