პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ხათუნა ჯინორია
 • დაბადებით თარიღი : 08.11.1984
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია 3 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2002-2006 ბაკალავრიატი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2006-2008 მაგისტრატურა
  გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2013 დოქტორანტურა
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 18 იანვარი, 2018 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლის თანაშემწე 2015-2016
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლის თანაშემწე 2008-2015
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატა სტაჟიორი 2006-2007

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  შპს “არქიმედეს კლინიკა” იურისტი თბილისი, საქართველო 2016-2018
  სს “სამედიცინო დაზღვევის ჯგუფი – არქიმედეს გლობალ ჯორჯია” სალიკვიდაციო კომისიის წევრი თბილისი, საქართველო 2016-2018
  საქართველოში ინტერპოლის ეროვნული ცენტრალური ბიურო უფროსის თანაშემწე თბილისი, საქართველო 2007-2008
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2016-2017 სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2014 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2008
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2008 საერთო სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66330.84 GEL 0.000 0.000 66330.84 GEL 1989.53 GEL 0.61 USD 28500 USD 17860 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე და დეპოზიტზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 73188.38 GEL 0.000 0.000 73188.38 GEL 3.27 USD 3766.01 GEL 28500 USD 23980 GEL “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი, ანაბრის ანგარიშზე და დეპოზიტზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 12000 GEL 0.000 8666 GEL 20666 GEL 5000 GEL 6.28 USD 28500 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე და დეპოზიტზე არსებული თანხები. “სხვა შემოსავალში” ასახულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის გრანტით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 0.000 0.000 0.000 0.000 5580 GEL 28500 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე და დეპოზიტზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);