პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : შორენა ჯანხოთელი
 • დაბადებით თარიღი : 10.06.1983
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  საშუალო სკოლა სოფ. ჩიხა 1990

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1990-1996 მაგისტრთან გათანაბრებული
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია თბილისი, საქართველო 2005 ასპირანტურა
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2006 დოქტორანტურა
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 11 ოქტომბერი, 2019 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 25 მაისი, 2017 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2007-2017 10 წლის ვადით

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემის ბიუროს უფროსი თბილისი, საქართველო 2005-2007
  საქართველოს პარლამენტი ფრაქცია “დამოუკიდებელი მაჟორიტარების” მთავარი ექსპერტი სამართლებრივ საკითხებში თბილისი, საქართველო 2004-2005
  საქართველოს პარლამენტის აპარატი იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი თბილისი, საქართველო 2001-2004
  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იურიდიული დახმარების ცენტრის კონსულტანტი თბილისი, საქართველო 2000-2001
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მრჩეველი თბილისი, საქართველო 1998-2000
  შპს “ბიზნეს-ასისტენტი” იურისტი თბილისი, საქართველო 1996-1998
  საიჯარო ფირმა “პრო-22” იურისტი თბილისი, საქართველო 1990-1996
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2006 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  სსიპ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა თბილისი, საქართველო 2017
  ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსისტეტი თბილისი, საქართველო 2016-2019
  თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2016-2018
  საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2016-2019
  ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2013-2019
  გრ.რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2011-2013
  თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი თბილისი, საქართველო 2004-2005
  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თბილისი, საქართველო 1999-2004
  თბილისის იურიდიული ინსტიტუტი თბილისი, საქართველო 1998-2000
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65986.95 GEL 7220.16 GEL 1550 USD 73207.11 GEL 0.000 78000 USD 9000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია უძრავი ქონების გაქირავებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76275 GEL 11077.5 GEL 1150 USD 87352.5 GEL 1150 USD 0.000 78000 USD 14000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია უძრავი ქონების გაქირავებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 49540.19 GEL 10986 GEL 0.000 60526.19 GEL 0.000 78000 USD 6000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73618.75 GEL 4660 GEL 0.000 78278.75 GEL 4000 USD 78000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74419 GEL 840 GEL 0.000 75259 GEL 0.000 78000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73275 GEL 1951 GEL 0.000 75226 GEL 0.000 78000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45800 GEL 3094 GEL 0.000 48894 GEL 0.000 78000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2012 42195.8 GEL 3560 GEL 0.000 45755.8 GEL 0.000 22000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2011 45889 GEL 750 GEL 0.000 46639 GEL 0.000 43000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2010 46130 GEL 0.000 0.000 46130 GEL 0.000 43000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2009 32485 GEL 0.000 0.000 32485 GEL 100 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2008 34505 GEL 0.000 0.000 34505 GEL 0.000 15000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2007 22652 GEL 779.4 GEL 0.000 23431.4 GEL 14600 GEL 5000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის და დეპოზიტის ანგარიშზე არსებული თანხები, ასევე ნაღდი ფულადი თანხა 5000 დოლარის ოდეობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 10020 GEL 0.000 0.000 10020 GEL 24600 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის და დეპოზიტის ანგარიშზე არსებული თანხები, ასევე ნაღდი ფულადი თანხა 2600 ლარის ოდეობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 8902.01 GEL 2564.5 GEL 0.000 11466.51 GEL 9000 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2004 0.000 500 USD 0.000 500 USD 2000 GEL 500 USD 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);