პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნატო ხუჯაძე
 • დაბადებით თარიღი : 05.01.1971
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა, საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N2 საშუალო სკოლა თერჯოლის რაიონი 1988

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1994 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა, საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია მოსამართლე 2019 წლის 14 თებერვალი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგია მოსამართლე 2016 წლის 20 თებერვალი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2016 წლის 15 თებერვალი 3 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2006-2016 10 წლით

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  ქ. თბილისის მთაწმინდის რაიონის ადვოკატურა ადვოკატი საქართველო, თბილისი 1995-2005
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65,988.68 GEL 0 0 65,988.68 GEL 0 15,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61,036.77 GEL 0 0 61,036.77 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2017 74,068.75 GEL 0 0 74,068.75 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73,356 GEL 0 0 73,356 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2015 52,998 GEL 0 0 52,998 GEL 0 25,882 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 45,800 GEL 0 0 45,800 GEL 0 25,882 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45,800 GEL 0 0 45,800 GEL 0 20,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 42,195 GEL 0 0 42,195 GEL 0 20,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 45,609 GEL 0 0 45,609 GEL 0 20,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 42,470 GEL 0 0 42,470 GEL 0 10,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2009 37,004 GEL 0 0 37,004 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2008 31,500 GEL 0 0 31,500 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2007 22,100 GEL 0 0 22,100 GEL 0 1200 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2006 20,400 GEL 0 0 20,400 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2005 4490 GEL 0 0 4490 GEL 3000 0 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);