პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ირაკლი ხუსკივაძე
 • დაბადებით თარიღი : 26.05.1990
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : 3 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  კვალითის საშუალო სკოლა ზესტაფონი 2007

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 2015 მაგისტრატურა
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 2012 ბაკალავრი

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2020 წლის 1-ლი დეკემბერი 3 წლის ვადით განკარგულება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლის თანაშემწე 2016-2019
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია სხდომის მდივანი 2014-2016
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია კანცელარიის განყოფილების სპეციალისტი 2013-2014
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სხდომის მდივანი 2013
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია სტაჟიორი 2011-2012

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2019-2020 იუსტიციის სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2018 სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა
  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა
   
  გადაწყვეტილებები

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 3417 GEL 0.000 19,000 GEL 22,417 GEL 4000 USD 0.000 სხვა შემოსავალში ასახულია იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის გავლისას მიღებული სახელმწიფო სტიპენდია. დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა