პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : რომან ხორავა
 • დაბადებით თარიღი : 22.09.1963
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა, საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N16 საშუალო სკოლა თბილისი 1980

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1991 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა, საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია მოსამართლე 2018 წლის 22 თებერვალი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგია მოსამართლე 2016 წლის 20 თებერვალი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2016 წლის 15 თებერვალი გადაწყვეტილება
  სენაკის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე აბაშის მუნიციპალიტეტში 2015 წლის 1-ლი მაისი 3 წლით გადაწყვეტილება
  მცხეთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2006-2012
  ყაზბეგის რაიონული სასამართლო თავმჯდომარე 2003-2006
  ყაზბეგის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2000-2006

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  შპს კარტოგრაფია იურისტი საქართველო, თბილისი 2014-2015
  საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია “ერთსულოვნება” ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი საქართველო, თბილისი 2012-2015
  სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო იურისტი 2012
  “კონსტიტუციის 42-ე მუხლი ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის კონსულტანტი საქართველო, თბილისი 2000
  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საგამოძიებო დეპარტამენტის გამომძიებელი 1995-1999
  დაცვის ბიურო “ანტალანტა” 1993-1994
  მცირე საწარმო “გუმბათი” 1992-1993
  თბილისის შინაგან საქმეთა სამმართველო უბნის ინსპექტორი 1992
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66,640.67 GEL 0 0 66,640.67 GEL 0 27,000 GEL; 8870 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76,275 GEL 0 0 76,275 GEL 0 27,000 GEL; 8870 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2017 74,175 GEL 0 0 74,175 GEL 0 33,150 GEL; 8870 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2016 72,585.42 GEL 0 0 72,585.42 GEL 0 45,160 GEL; 8870 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2015 50,143 GEL 0 0 50,143 GEL 0 36,993.93 GEL; 8870 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2014 5040 GEL 0 0 5040 GEL 0 37,413.93 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 5040 GEL 0 14,500 USD 5040 GEL; 14,500 USD 0 32,833.93 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია უძრავი ქონების გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. შენიშვნა: 2014 წლის დეკლარაციაში მოცემულია 2013 წლის და 2014 წლის მონაცემები, 2014 წლის მონაცემები ასევე მოცემულია 2015 წლის დეკლარაციაში. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 8200 GEL 0 0 8200 GEL 0 30,300 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 37,359 GEL 0 0 37,359 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2010 35,370 GEL 0 0 35,370 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2009 32,159 GEL 0 0 32,159 GEL 0 13,300 USD; 4000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2008 27,300 GEL 0 0 27,300 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2007 20,246 GEL 0 39,000 GEL 59,246 GEL 0 15,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 19,200 GEL 0 0 19,200 GEL 0 4000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2005 7800 GEL 0 0 7800 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2004 6967 GEL 0 2400 USD 6967 GEL; 2400 USD 5434 GEL; 2400 USD 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია გრანტის სახით მიღებული თანხა. “დანაზოგში” ასახულია დანაზოგი ხელფასიდან და გრანტის სახით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 6325 GEL 0 0 6325 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2002 6400 GEL 0 0 6400 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2001 6100 GEL 0 0 6100 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2000 3500 GEL 0 1500 GEL 5000 GEL 0 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომანქანის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  1999 0 0 0 0 0 0 დეკლარაციაში შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია არ არის ასახული. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  რომან ხორავას “გაზიარებული” აქვს ცნობილი ამერიკელი მოსამართლის სასამართლო პროცესის ვიდეო. Facebook ბმული
  რომან ხორავას კომენტარი საბჭოთა კავშირის შესახებ Facebook ბმული
  5 ივლისს ჟურნალისტებზე ძალადობის საქმის შესახებ კომენტარი მედია ბმული
  5 ივლისს ჟურნალისტებზე ძალადობის საქმის შესახებ კომენტარი მედია ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);