პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ხათუნა ხომერიკი
 • დაბადებით თარიღი : 18.12.1979
 • სასამართლო : ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე.

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N2 საშუალო სკოლა ოზურგეთი 1988

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული საქართველო/ თბილისი 1996
  თბილისის სამრეწველო-ეკონომიკური ტექნიკუმი სამართალმცოდნეობა საქართველო/ თბილისი 1990
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2016 წლის 30 ნოემბერი უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე. გადაწყვეტილება
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2012 წლის 31 ოქტომბერი 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  ხობის რაიონული სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2011 წლის 6 მაისი სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მივლინილი მოსამართლე 2011 წლის 6 მაისი სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  აბაშის რაიონული სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2007 წლის 4 აპრილი გადაწყვეტილება
  ჩოხატაურის რაიონული სასამართლო მივლენილი მოსამართლის თანაშემწე 2007 წლის 22 აგვისტო გადაწყვეტილება
  ქუთაისის საოლქო სასამართლო მოსამართლე 2003 წლის ივნისი 10 წლის ვადით

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  იმერეთის საოლქო პროკურატურა პროკურორის სტაჟიორ-თანაშემწე საქართველო/ 2001-2002
  ქუთაისის საგადასახადო ინსპექცია იურისტი საქართველო/ ქუთაისი 2000-2001
  სს „ქუთპურტრანსის” იურისტი საქართველო/ ქუთაისი 1994-2000
  ოზურგეთის რაიონული სასამართლო თარჯიმანი საქართველო/ ოზურგეთი 1991-1994
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა 1999

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის დავალდებულება 12 ოქტომბერი, 2021 წელი გადაწყვეტილება
  ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე და 173-ე მუხლებით გათვალისწინებული წარმოება 02 ივნისი, 2021 წელი გადაწყვეტილება იხ. ბმული
  ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის ნებართვის შესახებ 13 აპრილი, 2021 წელი გადაწყვეტილება იხ. ბმული
  საჯარო ინფორმაციის გაცემა 07 ივლისი 2011 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 67875 GEL 14000 GEL 81 875 GEL 40000 GEL 5000 GEL “ხელფასში” ასახულია ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოდან [ მოსამართლე 01.01.2020 -31.12.2020] მიღებული შემოსავლის ოდენობა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ოდენობა შემდეგ პერიოდებში: 20.03.2017-20.03.2021 და 25.09.2020-25.09.2020; “სხვა შემოსავალში” ასახულია თეონა კვირიკაშვილისგან (სრულწლოვანი შვილი) მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2019 73940,84 GEL 73940,84 GEL 40000, GEL 10130, GEL ხელფასში ასახულია ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოდან მიღებული შემოსავლის ოდენობა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ოდენობა შემდეგ პერიოდებში: 20.03.2017-20.03.2021 & 30.07.2018-24.07.2019, ფინანსური დეკლარაცია
  2018 66740 GEL 66740 GEL 40000, GEL 3800, GEL 10130, GEL 2319,98, GEL ხელფასში ასახულია ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოდან მიღებული შემოსავლის ოდენობა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ოდენობა შემდეგ პერიოდებში: 20.03.2017-20.03.2021, 07.11.2017-08.11.2018, 30.07.2018-24.07.2019, 22.05.2017-26.02.2018. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 81775 GEL 1200 GEL 196 GEL 83 171 GEL 15000, GEL 40000, GEL 3800, GEL 3800, GEL 15000, USD “ხელფასში” ასახულია ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოდან (მოსამართლის თანამდებობიდან). “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია იურისტთა უმაღლესი სკოლის ქუთაისის ფილიალიდან (მოწვეული პედაგოგი) და სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტიდან (მოწვეული პედაგოგი) მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ოდენობა შემდეგ პერიოდებში 09.01.2017-09.01.2019, 20.03.2017-20.03.2021, 03.05.2017-03.11.2017, 08.11.2017-08.11.2018, 03.01.2017-01.02.2017. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 62394,87. GEL 216 GEL 62610,87. GEL სესხი, ფულადი თანხა, 10000 GEL სესხი, ფულადი თანხა (ოვერდრაფტი), 4700 GEL “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტიდან (მოწვეული პედაგოგი) მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 80,000 GEL 1,072 GEL 81,072 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 4700 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 10000 GEL “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტიდან (მოწვეული პედაგოგი) მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 80,000 GEL 80,000 GEL სესხი/იპოთეკა, ფულადი თანხა, 30000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2013 43,600 GEL 43,600 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 30000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2012 45,409 GEL 45,409 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 11000 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 10000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 45,409 GEL 45,409 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 10000 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 5000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 44,550 GEL 44,550 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 10200 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 5000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2009 40,267 GEL 40,267 GEL სესხი, კრედიტი, 10000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2008 35,668 GEL 35,668 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2007 20,000 GEL 20,000 GEL საკრედიტო, 2000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2006 7,000 GEL 7,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2005 14048,12. GEL 14048,12. GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2004 9883,35. GEL 5000 GEL 2520 GEL 17403,35. GEL “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა და სახელფასო დანამატი. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 6,160 GEL 2,000 GEL 8,160 GEL საკრედიტო, 3000 USD “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2002 6,720 GEL 6,720 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2001 776 2,000 GEL 2,076 GEL “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა