პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ხათუნა ხარჩილავა
 • დაბადებით თარიღი : 18.03.1977
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა, საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია 10 წლით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  სოფელ თაგილონის საშუალო სკოლა გალის რაიონი 1993

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი ისტორია-იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2002 მაგისტრთან გათანაბრებული
  ქ. თბილისის ჟურნალისტიკის ინსტიტუტი ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1997
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 11 ივნისი გადაწყვეტილება
  საგარეჯოს რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 21 მაისი 10 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2007-2011
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სხდომის მდივანი 2006-2007
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სხდომის მდივანი 2006
  აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი სააპელაციო სასამართლო სხდომის მდივანი 2003-2006

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  აფხაზეთის კონფლიქტის პოლიტიკური მოწესრიგების საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრი მთავარი სახელმწიფო მრჩეველი 1999-2003
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2011-2012 იუსტიციის სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2006 სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2004 სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2002

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:

  აკადემიური საქმიანობა

  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65988,68 GEL სესხი, კრედიტი, 10000, USD / სესხი, კრედიტი, 25500, GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61,020 GEL 0 0 61,020 GEL 0 10,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75,425 GEL 0 0 75,425 GEL 400 GEL 5100 GEL; 10,000 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 74,848 GEL 0 0 74,848 GEL 0 10,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74,450 GEL 0 0 74,450 GEL 0 24,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 72,866 GEL 0 0 72,866 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2013 47,050 GEL 0 0 47,050 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2012 32,101 GEL 0 5600 GEL 37,701 GEL 0 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია სტიპენდიის სახით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 4800 GEL 0 5600 GEL 10,400 GEL 0 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია სტიპენდიის სახით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);