პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : თამარ ხაჟომია
 • დაბადებით თარიღი : 24.12.1983
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია 3 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N39 საშუალო სკოლა თბილისი 2001

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2006 მაგისტრთან გათანაბრებული
  “ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი” თბილისი, საქართველო 2014 დოქტორანტურა
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 22 ივნისი, 2020 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 25 მაისი, 2017 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 1 ივლისი, 2014 გადაწყვეტილება
  მცხეთის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე 31 ოქტომბერი, 2012 გადაწყვეტილება
  მცხეთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 1 ივლისი, 2012 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლე 2012
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო თავმჯდომარის ბიუროს კონსულტანტი 2007-2010

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2010-2011 სკოლის მსმენელი
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2006

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა თბილისი, საქართველო 2014 /2017
  გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განვითარების პროგრამა თბილისი, საქართველო 2016
  იუსტიციის სასწავლო ცენტრი თბილისი, საქართველო 2017
  სსიპ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2017
  სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2017
  შპს კავკასიის უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2018
  ისტ-უესტ მენეჯმენტ ინსტიტუტი ინკ-ი თბილისი, საქართველო 2018
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  მოსამართლე ხაჟომიამ თბილისის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა კონსტიტუციური წარდგინებით საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 216(3), 216(4), 216(5) მუხლებისა და საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 246-ე მუხლის მე-3 ნაწილის იმ ნორმატიული შინაარსის კონსტიტუციურობის შემოწმების მოთხოვნით, რომელიც ითვალისწინებს სასამართლოს მიერ პირის გადასახადის გადამხდელის ცრუმაგიერ პირად აღიარებას საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის პირველ პუნქტთან, 31-ე მუხლის პირველ პუნქტთან და მე-3 პუნქტის პირველ და მე-2 წინადადებებთან მიმართებით. 26 თებერვალი 2021 თბილისის საქალაქო სასამართლოს კონსტიტუციური წარდგინება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2018 61020 GEL 4207.8 GEL 9500 GEL 74727.8 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2017 70367.31 GEL 50523.5 GEL 0.000 120890.81 GEL 100.96 USD 2034.79 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 65218.75 GEL 250.3 GEL 0.000 65469.05 GEL 0.000 2034.79 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 70207.66 GEL 0.000 0.000 70207.66 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2014 69075GEL 800 GEL 0.000 69875 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2013 41000 GEL 0.000 0.000 41000 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2012 29147 GEL 0.000 0.000 29147 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2011 47329 GEL 0.000 9200 GEL 56529 GEL 200 GEL 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ გაცემული სტიპენდია. “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);