პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : თამარ ჭუნიაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 02.12.1958
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : 10 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  გურჯაანის რაიონის სოფლის საშუალო სკოლა გურჯაანი 1975

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1982 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2020 წლის 8 იანვარი გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 23 დეკემბერი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2012 წლის 12 დეკემბერი 10 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლენილი მოსამართლე 2010 წლის 1 ნოემბერი გადაწყვეტილება
  დედოფლისწყაროს რაიონული სასამართლო თავმჯდომარე 2001-2004
  დედოფლისწყაროს რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2001-2011
  სიღნაღის რაიონული სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 1999-2001
  სიღნაღის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 1997-1999
  სიღნაღის რაიონული სასამართლო ადმინისტრაციული და სააღსრულებო წარმოება მოსამართლე 1993-1997

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  გურჯაანის შს რაიონული განყოფილება არასრულწლოვანთა საქმეების ინსპექციის უფროსი საქართველო/ გურჯაანი 1983-1993
  საქართველოს სსრ ჯანდაცვის სამინისტროს ”საქმედტექნიკის” რესპუბლიკურ სამმართველო იურისტ-კონსულტანტი საქართველო 1982-1983
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა; საკუთრების უფლების აღიარება; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის კრების ოქმის ბათილად ცნობა; 2012 წლის 27 აპრილი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65980 GEL 65980 GEL 100000 GEL “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხი, საკრედიტო პროდუქტების მომსახურების შესახებ, შემდეგ პერიოდში: 25.11.2014-02.12.2024 ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61020 GEL 61020 GEL 100000 GEL “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხი, საკრედიტო პროდუქტების მომსახურების შესახებ, შემდეგ პერიოდში: 25.11.2014-02.12.2024 ფინანსური დეკლარაცია
  2017 74175 GEL 74175 GEL 100000 GEL “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხი, საკრედიტო პროდუქტების მომსახურების შესახებ, შემდეგ პერიოდში: 25.11.2014-02.12.2024 ფინანსური დეკლარაცია
  2016 103,618.77 GEL 30000 GEL 103,618.77 GEL 100000 GEL ” სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხი, საკრედიტო პროდუქტების მომსახურების შესახებ, შემდეგ პერიოდში: 25.11.2014-02.12.2024 ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74418.00 GEL 30000 GEL 104 418 GEL 100000 GEL ” სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხი, საკრედიტო პროდუქტების მომსახურების შესახებ, შემდეგ პერიოდში: 25.11.2014-02.12.2024 ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73275.00 GEL 73275.00 GEL 100000 GEL “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხი, საკრედიტო პროდუქტების მომსახურების შესახებ, შემდეგ პერიოდში: 25.11.2014-02.12.2024 ფინანსური დეკლარაცია
  2013 44615.00 GEL 44615.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 44615.00 GEL 44615.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 45815.00 GEL 45815.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 39620.00 GEL 39620.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2009 33410.00 GEL 33410.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2008 29400 GEL 29400 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2007 18764 GEL 18764 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2006 17364 GEL 17364 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2005 11381.86 GEL 11381.86 GEL 500 GEL 1560 USD “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულის რაოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2004 6300 GEL 6300 GEL 500 GEL 8334 GEL “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულის რაოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 6300 GEL 6300 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2002 5775 GEL 5775 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2001 5775 GEL 5775 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2000 ფინანსური დეკლარაცია
  1999 306 GEL 306 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  “მოსამართლეთა ერთობის” დატოვების შესახებ gurianews.com ბმული
  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა