პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნანა ჭიჭილეიშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 27.12.1964
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  N 60 საშუალო სკოლა თბილისი 1982

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორიის ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1990
  თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი “აჭარა” იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1999
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 18 სექტემბერი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2016 წლის 30 ნოემბერი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2016 წლის 25 ივლისი 3 წლით გადაწყვეტილება
  გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2014 წლის 2 მაისი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2013-2015 მივლინებით გადაწყვეტილება
  მცხეთის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე 2013 წლის 29 ნოემბერი 3 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 2012-2013 სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადით გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2006-2012 გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2006-2012 მივლინებით გადაწყვეტილება
  აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 2005-2006
  აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი სასამართლო მოსამართლე 2003-2005
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატა სხდომის მდივანი 1999-2003

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო კადრების განყოფილების წამყვან სპეციალისტი თბილისი, საქართველო 1999
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამართლებრივი ინფორმატიკისა და კანონმდებლობის სისტემატიზაციის განყოფილების ინსპექტორი თბილისი, საქართველო 1991-1999
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  “ანას ბაღში” მშენებლობის ნებართვის საქმე აპრილი, 2020 გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა და ახალი აქტის გამოცემა 24 დეკემბერი 2009 გადაწყვეტილება
  საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსის მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილით საქმეში მესამე პირად ჩართვის შესახებ 30 აპრილი 2009 გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 68926 GEL 2870 GEL 71796 GEL 6943 USD 307929 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76275 GEL 3528 GEL 79803 GEL 86029 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75425 GEL 2100 GEL 77525 GEL 28125 USD; 162003 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2016 68863 GEL 3864 GEL 72727 GEL 28125 USD; 81029 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2015 73715 GEL 4355 GEL 78070 GEL 22500 USD; 49900 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73275 GEL 2893 GEL 79168 GEL 22500 USD; 28900 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2013 49440 GEL 4200 GEL 53640 GEL 37200 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 45995 GEL 630 GEL 16625 GEL 7000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 47364 GEL 47364 GEL 11500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 47975 GEL 47975 GEL 1050 GEL 12000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2009 40442 GEL 40442 GEL 14400 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2008 37554 GEL 37554 GEL 1500 USD 14000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2007 26663 GEL 26663 GEL 13500 USD 3500 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2006 27860 GEL 27860 GEL 25000 USD 3500 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2005 12627 GEL 12627 GEL 28000 USD 700 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2004 13800 GEL 13800 GEL 25000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2003 6700 GEL 6700 GEL 25000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა