პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ლელა ჭინჭარაული
 • დაბადებით თარიღი : 07.09.1978
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ,,ლეგია და კომპანი“ იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1999 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 9 დეკემბერი, 2019 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 1 ივლისი, 2019 გადაწყვეტილება
  ზესტაფონის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე 3 ივნისი, 2019 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მედიატორი 2017-2019
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლის თანაშემწე 2006-2009
  თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონული სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2003-2005
  თბილისის საოლქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია სხდომის მდივანი 2000-2003
  თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონული სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2000

  სხვა სამუშაო გამოცდილებაც

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  სს ,,პრივატბანკი“ საკრედიტო ოპერაციების უსაფრთხოების წამყვანი მენეჯერი თბილისი, საქართველო 2011-2012
  შპს ,,MEDISON” მთავარი იურისტი თბილისი, საქართველო 2014-2016
  შპს ,,პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი“ იურისტი თბილისი, საქართველო 2016-2017
  შპს ,,ეკოსერვის ჯგუფი“ იურისტი თბილისი, საქართველო 2018-2019
  შპს ,,ჰორიზონტი“ იურისტი თბილისი, საქართველო 2018-2019
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2009-2010 სკოლის მსმენელი

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია თბილისი, საქართველო სამედიცინო დავების პრობლემური საკითხები 2017
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია  თბილისი, საქართველო კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ / ადმინისტრაციული სამართალი / საპროცესო დოკუმენტების (შუამდგომლობების) დასაბუთება 2018
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2018 17928 GEL 0.000 2000 GEL 19928 GEL 4771.64 GEL 91.79 USD 210.06 EUR 64000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია გზავნილის სახით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 0.000 0.000 2000 GEL 2000 GEL 290.72 USD 110.06 EUR 20.49 GEL 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია გზავნილის სახით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 23525 GEL 0.000 2000 GEL 25525 GEL 110 EUR 1176.92 USD 28.31 GEL 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია გზავნილის სახით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 27234 GEL 0.000 1000 USD 27234 GEL 1000 USD 558.66 USD 357.67 GEL 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია გზავნილის სახით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 11250 GEL 0.000 1300 USD 11250 GEL 1300 USD 1385.34 USD 987.45 GEL 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია გზავნილის სახით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 18895 GEL 0.000 2500 USD 18895 GEL 2500 USD 780.07 GEL 4193.62 USD 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია გზავნილის სახით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა დიახ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);