პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მაკა ჭედია
 • დაბადებით თარიღი : 12.07. 1975
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  №61-ე საშუალო სკოლა თბილისი 1992

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  საქართველოს ღია ჰუმანიტარული ინსტიტუტი სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1991-1996 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 20 ოქტომბერი, 2017 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 25 ივლისი, 2016 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2006 10 წლის ვადით
  თბილისის საოლქო სასამართლო სამოქალაქო და სამეწარმეო საქმეთა კოლეგია მოსამართლის თანაშემწე 1999-2005
  საქართველოს უზენაესი საარბიტრაჟო სასამართლო უფროსი კონსულტანტი 1996-1997

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65986.51 GEL 0.000 0.000 65986.51 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76275 GEL 0.000 0.000 76275 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2017 74175 GEL 0.000 0.000 74175 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2016 50993.53 GEL 0.000 0.000 50993.53 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74418.95 GEL 0.000 0.000 74418.95 GEL 90000 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73275 GEL 0.000 0.000 73275 GEL 80500 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45800 GEL 0.000 0.000 45800 GEL 75500 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 42195.8 GEL 0.000 0.000 42195.8 GEL 69500 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 45609 GEL 0.000 0.000 45609 GEL 46000 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2010 42470 GEL 0.000 0.000 42470 GEL 21000 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 36958 GEL 0.000 0.000 36958 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2008 28350 GEL 0.000 0.000 28350 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2007 21647 GEL 0.000 0.000 21647 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2006 17400 GEL 0.000 0.000 17400 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2005 1800 GEL 0.000 0.000 1800 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);