პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნინო ჭალიძე
 • დაბადებით თარიღი : 24.04.1968
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონითდადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  N15 საშუალო სკოლა თბილისი 1985

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1995 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 16 დეკემბერი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2018 წლის 22 თებერვალი უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2015 წლის 1 მაისი 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  მცხეთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 1999-2009
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია კონსულტანტი 1997-1999
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამართლებრივი ინფორმატიკისა და კანონმდებლობის სისტემატიზაციის განყოფილების ინსპექტორ

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნულ კომისია იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი საქართველო/ თბილისი 2015
  შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ (GWP) სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი საქართველო/ თბილისი 2009-2014
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 62193,81 GEL 4941,02 GEL 67134,83 GEL “ხელფასში” ასახულია თბილისის საქალაქო [პერიოდი 01.01.2019- 15.12.2019] და სააპელაციო სასამართლოში [პერიოდი 16.12.2019 -31.12.2019 ] მოსამართლის თანამდებობიდან მიღებულ შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61020 GEL 61020 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75425 GEL 75425 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73618,75 GEL 73618,75 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 13750.00 GEL 51183.35 GEL 64933,35 GEL “ხელფასში” ასახულია საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში იურისტის თანამდებობიდან და თბილისის საქალაქო სასამართლოში [მოსამართლის თანამდებობიდან მიღებულ შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 29970.00 GEL 29970.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 26100.00 GEL 26100.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2006 16126 GEL 16126 GEL 7000 USD “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 9572 GEL 9572 GEL 5000 USD “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2004 10569 GEL 10569 GEL 5000 USD “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 5900 GEL 5900 GEL 4000 GEL “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2002 6000 GEL 6000 GEL 4000 GEL “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2001 6000 GEL 6000 GEL 2000 GEL “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2000 4560 GEL 4560 GEL 1700 GEL “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  1999 4329 GEL 4329 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური არა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა