პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : შორენა წიქარიძე
 • დაბადებით თარიღი : 29.09.1981
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N127 საშუალო სკოლა თბილისი 1999

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული საქართველო/ თბილისი 2017 – დღემდე დოქტორანტი სისხლის სამართლის მიმართულებით
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული საქართველო/ თბილისი 2004 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 2 დეკემბერი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2017 წლის 20 ოქტომბერი უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2016 წლის 25 ივლისი 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 1 იანვარი გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო მივლენილი მოსამართლე 2011 წლის 21 თებერვალი გადაწყვეტილება
  გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2011 წლის 21 თებერვალი გადაწყვეტილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები
  თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონული პროკურატურა პროკურორი საქართველო/ თბილისი 2006-2009
  თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონული პროკურატურა სტაჟიორი საქართველო/ თბილისი 2005-2006
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2009-2011 სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2005 სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2004
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2004 საერთო სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – “ეფექტური სამართალწარმოება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე”; “თანასწორუფლებიანობის ეფექტური დაცვა: პრაქტიკული კურსი”
  თარიღი: 2019 წლის აპრილი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო
  დაფინანსების წყარო: USAID_PROLoG
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – “ლიდერობა მოსამართლეებისთვის
  თარიღი: 2018 წლის ივნისი.
  ქვეყანა/ქალაქი: აშშ/ ნევადა, რენო
  დაფინანსების წყარო: USAID-Prolog East-West Management Institute – The National Judical College)
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, არასრულწლოვანთა ურთიერთობის მეთოდიკა და მასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები
  თარიღი: 2015 წლის დეკემბერი.
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, გაეროს ბავშვთა ფონდი, ევროკავშირის პროექტი “სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში”
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული გზები და ადამიანის უფლებები ევროპაში
  თარიღი: 2013 წლის მაისი-ივნისი
  ქვეყანა/ქალაქი: საფრანგეთი / პარიზი, სტრასბურგი
  დაფინანსების წყარო: –
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – არასრულწოვანთა მართლმსაჯულების საკითხები, არასრულწლოვანთა პედაგოგიკა და ფსიქოლოგია
  თარიღი: 2008 წლის ივნისი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო
  დაფინანსების წყარო: საქართველოს გენერალური პროკურატურა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – პროკურორ ტრენერთა ტრენინგი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის სწავლებასთან დაკავშირებით
  თარიღი: 2008 წლის აპრილი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო
  დაფინანსების წყარო: ევროსაბჭო, საქართველოს მთავარი პროკურატურა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – თანამედროვე მენეჯმენტის ტექნოლოგიები
  თარიღი: 2007 წლის ივნისი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო
  დაფინანსების წყარო: British council, საქართველოს მთავარი პროკურატურა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხები
  თარიღი: 2007 წლის აპრილი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო
  დაფინანსების წყარო: Unicef-საქართველო, საქართველოს მთავარი პროკურატურა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – მოსამართლეებისა და პროკურორების როლი ადამიანის უფლებათა დაცვაში
  თარიღი: 2006 წლის მარტი
  ქვეყანა/ქალაქი: –
  დაფინანსების წყარო: –
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – ერთწლიანი კურსი კონსტიტუციურ სამართალში
  თარიღი: 2003 წლის სექტემბერი – 2004 წლის ივნისი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო
  დაფინანსების წყარო: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  სტატია თანაავტორი სასამართლო-საკონსტიტუციო კონტროლის ინსტიტუტის სოციალურ-სამართლებრივი შინაარსი და ორგანიზაციული საფუძვლები ბმული
  სტატია ავტორი საფინანსო-საბიუჯეტო კონტროლის სრულყოფისათვის ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  თანხის დაკისრება 03 აგვისტო, 2020 წელი გადაწყვეტილება
  გასაჩივრებული განაჩენის გაუქმენა 13 მარტი, 2020 წელი გადაწყვეტილება
  მორალური და მატერიალური ზიანის ანაზღაურება 11 თებერვალი, 2019 წელი გადაწყვეტილება
  თანხის დაკისრება 29 დეკემბერი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ზიანის ანაზღაურება/პირგასამტეხლოს დაკისრება 13 ოქტომბერი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 58076, 3 GEL 9581, 14 GEL 900 GEL 67,657.14 GEL 91 000 GEL “ხელფასში” ასახულია შემოსავალი ანაზღაურებადი სამუშაოდან: [01.01.2019 – თბილისის საქალაქო სასამართლო] და [02.12.2019-31.12.2019 პერიოდში – თბილისის სააპელაციო სასამართლო. “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია შემოსავალი სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციში მოწვეული ტრენერობიდან გამომდინარე. “დანაზოგში” ასახულია ანაბარზე არსებული თანხის ჯამური ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61020 GEL 61020 GEL 3700 USD 111300 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბარზე ასახული თანხა USD-ისა და ქართულ ვალუტაში არსებული ჯამური ოდენობით ფინანსური დეკლარაცია
  2017 69466,07 GEL 69466,07 GEL 3700 USD 40300 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბარზე ასახული თანხა USD-ისა და ქართულ ვალუტაში არსებული ჯამური ოდენობით ფინანსური დეკლარაცია
  2016 36779 GEL 32000 GEL 68779 GEL 3700 USD 30300 GEL “ჯამში” ასახულია მიღებული შემოსავალი თბილისის საქალაქო სასამართლოდან [პერიოდი 01.07.2016-31.12.2016] და გორის რაიონული სასამართლოდან [პერიოდი 01.01.2016-30.06.2016]. “დანაზოგში” ასახულია ანაბარზე არსებული თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2015 66005.00 GEL 66005.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 67175.00 GEL 67175.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 38355.00 GEL 38355.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 37140.80 GEL 37140.80 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 33992.00 GEL 33992.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 9600.00 GEL 9600 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენლის სტიპენდია ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა