პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : თეა ძიმისტარაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 06.08.1973
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  დრანდის საშუალო სკოლა გულრიფშის მუნიციპალიტეტი 1990

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი სოხუმი, საქართველო 2002 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 11 ოქტომბერი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2017 წლის 25 მაისი გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 16 ოქტომბერი სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2011-2012 მივლინებით გადაწყვეტილება
  მცხეთის რაიონული სასამართლო თავმჯდომარე 2008 წლის 23 ოქტომბერი გადაწყვეტილება
  მცხეთის რაიონული სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2008 წლის 4 სექტემბერი
  გორის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2007 წლის 4 აპრილი მივლინებით გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო თავმჯდომარე 2007 წლის 27 დეკემბერი გადაწყვეტილება
  მცხეთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2007-2012
  თბილისის საოლქო სასამართლო სხდომის მდივანი 1999-2002

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია ადმინისტრაციული კომიტეტის წევრი თბილისი, საქართველო 2014-2017
  სს “საქჰიდროენერგომშენი” სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე 2005-2007
  ქ. გაგრის მერია მერი; მერის პირველი მოადგილე გაგრა, საქართველო 2005-2006
  სს “საქჰიდროენერგომშენი” ფილიალ “ჰიდრომშენსერვისის” იურისტი 2004-2005
  აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის სამინიტრო მინისტრის მოადგილე 2003-2004
  აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის სამინიტრო მრჩეველი საკადრო საკითხებში; მინისტრის აპარატის უფროსი 2002-2003
  აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის სამინიტრო გუდაუთის რაიონის სასამართლოს კანცელარიის გამგე 1997-1999
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გაუქმება, ახალი აქტის გამოცემა 31 ოქტომბერი 2016 გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა, ქმედების განხორციელება, ზიანის ანაზღაურება 15 ივნისი 2016 გადაწყვეტილება
  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გაუქმება, ახალი აქტის გამოცემა 31 მაისი 2016 გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის არარა აქტად გამოცხადება, სამსახურში აღდგენა, განაცდურის ანაზღაურება 11 მარტი 2016 გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლოს დადგენილების გაუქმება 20 იანვარი 2016 გადაწყვეტილება
  მატერიალური ზიანის ანაზღაურება 29 ოქტომბერი 2015 გადაწყვეტილება
  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა, ქმედების განხორციელების დავალება 25 დეკემბერი 2015 გადაწყვეტილება
  გასაჩინრებული დადგენილების სახდელის სახით ჯარიმის დაკისრების ნაწილში გაუქმება 22 აგვისტო 2014 გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 68237 GEL 5071 GEL 73308 GEL 21000 GEL; 85000 USD; ფინანსური დეკლარაცია
  2019 74418 GEL 732 GEL 6067 GEL 81217 GEL 6000 GEL; 15000 GEL; 85000 USD; სხვა შემოსავლის წყაროები: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა და იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ფინანსური დეკლარაცია
  2018 67740 GEL 1008 GEL 9775 GEL 78523 GEL 6000 GEL; 85000 USD; 15000 GEL; 3600 GEL; სხვა შემოსავლის წყაროები: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა და იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ფინანსური დეკლარაცია
  2017 72533 GEL 6035 GEL 78568 GEL 19768 GEL; 85000 USD; 1900 GEL; 7000 GEL; სხვა შემოსავლის წყაროები: ჰონორარი და იუსტიციის უმაღლესი სკოლა ფინანსური დეკლარაცია
  2016 81218 GEL 5040 GEL 86258 GEL 19768 GEL; 7000 GEL; სხვა შემოსავლის წყაროები: ჰონორარი და იუსტიციის უმაღლესი სკოლა ფინანსური დეკლარაცია
  2015 82108 GEL 3368 GEL 85476 GEL 5800 GEL; 19520 GEL; 12240 GEL; სხვა შემოსავლი წყარო: იუსტციის უმაღლესი სკოლა ფინანსური დეკლარაცია
  2014 81395 GEL 81395 GEL 4600 GEL; 5000 GEL; 20000 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2013 50120 GEL 1200 GEL 51320 GEL 4600 GEL; 5000 GEL; 20000 GEL; 4000 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2012 46205 GEL 1400 GEL 47605 GEL 5000 GEL; 4000 GEL; 5000 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2011 46304 GEL 46304 GEL 10000 GEL; 4000 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2010 39030 GEL 39030 GEL 10000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2009 31108 GEL 31108 GEL 900 USD; 4000 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2008 41949 GEL 41949 GEL 4000 GEL; 6000 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2007 13690 GEL 0 13690 GEL 4000 GEL; 3000 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2006 20200 GEL 20200 GEL 3000 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2003 1500 GEL 1500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  განცხადება მურუსიძის გამწესებაზე: “ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის პოზიცია ზეწოლაა პრეზიდენტზე, პარლამენტსა და იუსტიციის საბჭოზე” ინტერპრესნიუსი ბმული
  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა