პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ეკატერინე ცისკარიძე
 • დაბადებით თარიღი : 23. 06. 1974
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N 157 საშუალო სკოლა თბილისი 1990

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დამთავრების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1997 მაგისტრთან გათანაბრებული

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 22 თებერვალი, 2018 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 4 იანვარი, 2016 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2005-2015 10 წლის ვადით
  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის საჯარო სამართლის სექტორის უფროსი 2001-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო იურისტი თბილისი, საქართველო 2005
  თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიურო იურიდიულ საკითხთა სექტორში წამყვანი სპეციალისტი თბილისი, საქართველო 2001
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ადგილობრივ ორგანოებთან ურთიერთობისა და საჯარო რეესტრის წარმოების დეპარტამენტის მრჩეველი თბილისი, საქართველო 2000-2001
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ნორმატიული აქტების ექსპერტიზისა და რეგისტრაციის დეპარტამენტის მრჩეველი თბილისი, საქართველო 2000-2001
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2009
  კავკასიის სამართლის სკოლა თბილისი, საქართველო 2009
  კავკასიის უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2010-2017 / 2019
  ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ.უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2013
  სსიპ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრი თბილისი, საქართველო 2015-2016
  თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2017 / 2019
  იუსტიციის სასწავლო ცენტრი თბილისი, საქართველო 2018

  სამეცნიერო საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 67875 GEL 0.000 1600 GEL 69475 GEL 52120 GEL 55100 USD 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთან გაფორმებული სახელშეკრულებო ურთიერთობის საფუძველზე მიღებული ანაზღაურება. “დანაზოგში” მითითებულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2019 73942.87 GEL 933,14 GEL 1516,16 GEL 879,19 GEL 77271.36 GEL 8000 USD 0.000 “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია კავკასიის უნივერსიტეტში ასისტენტის თანამდებობაზე მუშაობის შედეგად მიღებული ანაზღაურება. “სხვა შემოსავალში” მითითებულია სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის ტრენერის და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან გაფორმებული სახელშეკრულებო ურთიერთობის საფუძველზე მიღებული ანაზღაურება. “დანაზოგში” მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2018 81484.44 GEL 2250 GEL 0.000 83734.44 GEL 59000 GEL 1350 EUR 2000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე და ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 81775 GEL 6035.5 GEL 0.000 87,810.5 GEL 9000 GEL 1350 EUR 2000 USD 4000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე და ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (25.08.2016,
  25.08.2016-27.12.2017).
  ფინანსური დეკლარაცია
  2016 80956 GEL 1687.5 GEL 0.000 82643.5 GEL 28000 GEL 2000 USD 1350 EUR 20000 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე და ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (11/02/2011, 11/02/2011 – 07/04/2016). ფინანსური დეკლარაცია
  2015 59685.99 GEL 5700 GEL 812 GEL 66197.99 GEL 6812 GEL 1350 EUR 4200 GEL 20000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია შემოსავალი ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულებიდან. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე და ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (11/02/2011, 11/02/2011 – 07/04/2016). ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73309.61 GEL 2817.5 GEL 1691 GEL 76127.11 GEL 6000 GEL 3000 EUR 20000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია შემოსავალი ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულებიდან. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე და ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (11/02/2011, 11/02/2011 – 07/04/2016). ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45800 GEL 2953 GEL 0.000 48753 GEL 13000 GEL 3000 EUR 11500 GEL 20000 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე და ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (11/02/2011, 11/02/2011 – 07/04/2016). ფინანსური დეკლარაცია
  2012 42190 GEL 6302.4 GEL 0.000 48492.4 GEL 3000 EUR 15130 GEL 20000 USD “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (11/02/2011, 11/02/2011 – 07/04/2016). ფინანსური დეკლარაცია
  2011 45834 GEL 1687 GEL 0.000 47521 GEL 3000 EUR 3300 GEL 19500 USD 20000 USD “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებებით მიღებული თანხა (24/03/2009, 24/03/2009 – 16/02/2016) (11/02/2011, 11/02/2011 – 07/04/2016), ფინანსური დეკლარაცია
  2010 45920 GEL 2940 GEL 0.000 48860 GEL 0.000 19500 USD 20000 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებებით მიღებული თანხა (24/03/2009, 24/03/2009 – 16/02/2011) (11/02/2011, 11/02/2011 – 07/04/2016), ფინანსური დეკლარაცია
  2009 37000 GEL 4800 GEL 0.000 41800 GEL 1800 GEL 19500 USD “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (24/03/2009, 24/03/2009 – 07/05/2017). ფინანსური დეკლარაცია
  2008 34000 GEL 985 GEL 0.000 34985 GEL 0.000 19500 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (24.03.2009-07.04.2016). ფინანსური დეკლარაცია
  2007 19800 GEL 0.000 400 EUR 19800 GEL 400 EUR 0.000 2587 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია მივლინების ხარჯის ოდენობა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (05.06.2007-05.06.2008) ფინანსური დეკლარაცია
  2006 22045 GEL 0.000 0.000 22045 GEL 1300 USD 2587 GEL 2500 GEL “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებებით მიღებული თანხა (05.06.2007-05.06.2008) (11.05.2007-11.05.2008) ფინანსური დეკლარაცია
  2005 1750 GEL 1250 GEL 0.000 3400 GEL 360 GEL 6760 GEL 0.000 0.000 “ხელფასში” ასახულია საქ. საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის საჯარო სამართლის სექტორის ხელმძღვანელობით და მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებით მიღებული შემოსავალი. ” სხვა შემოსავალში” ასახულია საქ. განათლების სამინისტროში კონსულტანტის მომსახურების გაწევით და სახელმწიფო გრანტით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა