პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მანუჩარ ცაცუა
 • დაბადებით თარიღი : 1.09.1982
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

   

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  პროფესიულ-ტექნიკური სასწავლებელი
  1999

  უმაღლესი განათლება

   

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2004 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2019 წლის 23 დეკემბერი გადაწყვეტილება
  მცხეთის რაიონული სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2019 წლის 1 ივლისი გადაწყვეტილება
  გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2017 წლის 6 დეკემბერი (2018 წლის 6 დეკემბრამდე) მივლინება გადაწყვეტილება
  ზუგდიდის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში 2017 წლის 27 მაისი უვადოდ გადაწყვეტილება
  ზუგდიდის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში 2014 წლის 27 მაისი 3 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2011
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სხდომის მდივანი 2009-2011
  მცხეთის რაიონული სასამართლო სხდომის მდივანი 2007-2009
  თბილისის საქალაქო სასამართლო კურიერი 2006

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  ადვოკატი 2012-2013
  ვაკე-საბურთალოს რაიონული პროკურატურა სტაჟიორი საქართველო, თბილისი 2003-2004
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2011-2012 იუსტიციის სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2008 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2007 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2004

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: “ეთიკა და პოლიტიკა”
  თარიღი: 2011
  ქვეყანა/ქალაქი: საფრანგეთი, სტრასბურგი
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: პოლიტიკური სწავლების სკოლის კურსი
  თარიღი: 2011
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო, თბილისი
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლების წლები
  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი საქართველო, ზუგდიდი 2017-დან დღემდე

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  სტატია ავტორი “გზა გამარტივებული მართლმსაჯულებისაკენ” 2020 ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  საარჩევნო დავა, ბიულეტინების საკუთარი ინიციატივით ხელახლა გადათვლის შესახებ განკარგულების ბათილად ცნობა, ახალი აქტის გამოცემის დავალება 9 ოქტომბერი, 2021 გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 59,577.24 GEL 1446 GEL 0 61,023.24 GEL 2502.61 GEL; 9521.16 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია დეპოზიტის ანგარიშზე არსებული თანხა 2502.61 ლარი და ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა 9521.16 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 67,895.96 GEL 2534.05 GEL 0 70,430.01 GEL 1500.43 GEL; 9463.92 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია დეპოზიტის ანგარიშზე არსებული თანხა 1500.43 ლარი და ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა 9463.92 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 65,775 GEL 2248.15 GEL 0 68,023.15 GEL 19,770.87 GEL; 2030.12 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშებზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 65,218.75 GEL 0 0 65,218.75 GEL 8598 GEL; 8659 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშებზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 65,875 GEL 0 0 65,875 GEL 17,309 GEL; 4687 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშებზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 47,500 GEL 0 0 47,500 GEL 3500 GEL; 4500 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშებზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 11,440 GEL 0 0 11,440 GEL 550 GEL 0 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  გაზიარებული აქვს ნიუსი: “2008 წლის შემდეგ ქართული სასამართლოს მიმართ საზოგადოების ნდობა 29%-ით გაიზარდა” Facebook ბმული
  გაზიარებული აქვს ნიუსი: “სტრასბურგის სასამართლო: ჰოლოკოსტის უარყოფა სიტყვის თავისუფლებით არაა დაცული” Facebook ბმული
  გაზიარებული აქვს ნიუსი: “სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, „რუსთავი 2“-ის საქმეზე კონვენციის დარღვევა არ დადგინდა.” Facebook ბმული
  გაზიარებული აქვს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს პოსტი: “საქართველოს საერთო სასამართლოების მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევა 2019” Facebook ბმული
  გაზიარებული აქვს “საქართველოს სასამართლოების” პოსტი: “მოსამართლემ შელახული ღირსება აღიდგინა” Facebook ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);