პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ლელა ცაგარეიშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 22.07.1985
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია 3 წლით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  სსიპ ი. ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული კოლეჯი 2002

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 2011 მაგისტრი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 2008 ბაკალავრი
  სსიპ ი. ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უცხო ენათა ფილოლოგიის ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 2005 ბაკალავრი
  სამოსამართლეო კარიერა
  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2020 წლის 1-ლი დეკემბერი 3 წლით განკარგულება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადამიანური რესურსების მართვისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური მთავარი კონსულტანტის – მოსამართლის თანაშემწის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 2018-2019
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია სამდივნოს მთავარი კონსულტანტი 2017-2018
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2015-2017
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია სტაჟიორი 2009-2010

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  სსიპ შემოსავლების სამსახური დავების დეპარტამენტის საჩივრების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველო, თბილისი 2015
  სსიპ შემოსავლების სამსახური დავების დეპარტამენტის საჩივრების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი საქართველო, თბილისი 2013-2015
  სსიპ შემოსავლების სამსახური დავების დეპარტამენტის საჩივრების სამმართველოს სპეციალისტი საქართველო, თბილისი 2012-2013
  სსიპ შემოსავლების სამსახური დავების დეპარტამენტის სასამართლო დავების სამმართველოს ასისტენტი საქართველო, თბილისი 2012
  შ.პ.ს. “ვინდიკატი” იურისტი და მუდმივმოქმედი საარბიტრაჟო პალატის თავმჯდომარე 2010-2011
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2019-2020 იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2015
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის თანაშემწის კურსი 2009
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2009

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარები თემაზე – საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და კანონი “პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ”
  თარიღი: 2012-2016
  ქვეყანა/ქალაქი: –
  დაფინანსების წყარო: –
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 4422 GEL 0 19000 GEL 23,422 GEL 0 სესხი, იპოთეკის ხელშეკრულება, 18000, GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მსმენლის სტიპენდია ფინანსური დეკლარაცია აღნიშნული დეკლარაცია შევსებული აქვს, როგორც მოსამართლეობის კანდიდატს
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა