პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ლაშა ჩხიკვაძე
 • დაბადებით თარიღი : 05.12.1974
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა, საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

   

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N17 გერმანული სპეციალიზირებული სკოლა რუსთავი 1991

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1998-2005 დოქტორანტი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1998-2005 ასპირანტი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1997 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა, საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია მოსამართლე 2019 წლის 11 ოქტომბერი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2017 წლის 25 მაისი 3 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2013 წლის 13 თებერვალი გადაწყვეტილება
  რუსთავის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2009 წლის 2 დეკემბერი მივლინება გადაწყვეტილება
  სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2009 წლის 2 დეკემბერი გადაწყვეტილება
  რუსთავის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2007 წლის 4 აპრილი მივლინება გადაწყვეტილება
  მარნეულის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2007 10 წლით
  საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია მრჩეველი 01.2007-04.2007

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გენერალური ინსპექციის უფროსი საქართველო, თბილისი 2001-2005
  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მრჩეველი სპეციალურ საკითხებში საქართველო, თბილისი 2001-2005
  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო გენერალური ინსპექციის სამსახურებრივი მოკვლევის სამმართველოს მთავარი ინსპექტორი საქართველო, თბილისი 2001-2004
  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო გენერალური ინსპექციის სამსახურებრივი მოკვლევის სამმართველოს უფროსი ინსპექტორი საქართველო, თბილისი 2001-2005
  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო გენერალური ინსპექციის იურიდიული სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველო, თბილისი 2001-2005
  საქართველოს საგადასახადო და შემოსავლების სამინისტრო გენერალური ინსპექციის სამართლებრივ საქმეთა სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველო, თბილისი 2001-2005
  კავშირი “ინტერლოუ” აღმასრულებელი დირექტორი 1998-2001
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტთან არსებული “იურიდიული კლინიკის” აღმასრულებელი დირექტორი საქართველო, თბილისი 1998-2001
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მსოფლიო სამართლებრივ სისტემათა კათედრის ლაბორანტი საქართველო, თბილისი 1998-2001
  საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო
  დეპარტამენტისა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ერთობლივი წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა
  სამხედრო თარჯიმანი 1998
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია საქართველო, თბილისი
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65,986.51 GEL 1000 GEL 2150 GEL 69,136.51 GEL 1350 USD 105,900 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჩუქების გზით მიღებული მობილური ტელეფონის ღირებულება. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61,020 GEL 1200 GEL 850 GEL 63,070 GEL 2800 USD 45,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 65,502.5 GEL 0 0 65,502.5 GEL 1500 USD 20,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73,618.75 GEL 0 2000 USD 73,618.75 GEL; 2000 USD 11,200 USD 11,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომანქანის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია სახლის გაყიდვიდან დარჩენილი თანხის ნაწილი და დანაზოგი. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74,418.95 GEL 0 15,000 USD 74,418.95 GEL; 15,000 USD 18,500 USD 21,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია სახლისა და მიწის ნაკვეთის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 74,745 GEL 0 1400 USD 74,745 GEL; 1400 USD 15,000 USD 21,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომანქანის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45,460 GEL 0 0 45,460 GEL 0 21,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2012 37,615.8 GEL 0 1600 USD 37,615.8 GEL; 1600 USD 0 21,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომანქანის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 39,879 GEL 0 0 39,879 GEL 0 21,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2010 38,820 GEL 0 0 38,820 GEL 0 9500 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2009 34,448 GEL 0 0 34,448 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2008 28,350 GEL 0 44,920 GEL 73,270 GEL 0 13,900 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია არასაცხოვრებელი ფართისა და საცხოვრებელი ბინის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი 38,000 ლარი, იჯარის ხელშეკრულებით მიღებული შემოსავალი 5720 ლარი და ჩუქების გზით მიღებული მაჯის საათის ღირებულება 1200 ლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 17,900 GEL 0 15,600 GEL 33,500 GEL 1100 GEL 9210 GEL .”სხვა შემოსავალში” ასახულია იჯარის ხელშეკრულებით მიღებული შემოსავალი ფინანსური დეკლარაცია
  2006 8050 GEL 0 15,400 GEL; 800 USD 23,450 GEL; 800 USD 3400 GEL 5900 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია არასაცხოვრებელი ფართისა და საცხოვრებელი ბინის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი 5000 ლარი, იჯარის ხელშეკრულებით მიღებული შემოსავალი 10,400 ლარი და ბიძისგან მიღებული ფულადი გზავნილის თანხა 800 აშშ დოლარი. “დანაზოგში” ასახულია ლაშა ჩხიკვაძისა და მარიამ როსტიაშვილის საკუთრებაში არსებულ ნაღდ ფულად თანხას. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ლაშა ჩხიკვაძის განცხადება სასამართლო სხდომაზე იმის შესახებ, რომ “პოლიტიკოსებმა თავი უნდა შეიკავონ ისეთი განცხადებებისგან, რომლებიც ვნებს არა ზოგადად კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეს, არამედ მართლმსაჯულების ინტერესებს.” მედია ბმული
  ნიუსი და სასამართლო სხდომის ჩანაწერი უგულავას საქმეზე “მოსამართლემ [ლაშა ჩხიკვაძემ] პროკურორი კომუნიკაციის წესის დარღვევაში ამხილა” მედია ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);