პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ანა ჩხეტია
 • დაბადებით თარიღი : 30.04.1983
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

   

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  აკ. წერეთლის სახელობის N1 კლასიკური გიმნაზია ქუთაისი 2000

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2005 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2018 წლის 1 აგვისტო უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2015 წლის 1 აგვისტო 3 წლით გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა კონსულტანტი 2013-2015
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლის თანაშემწე 2006-2012
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა სხდომის მდივანი 2006-2012
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების სამოქალაქო სექტორის წამყვანი სპეციალისტი 2006-2012

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2012-2013 იუსტიციის სკოლის მსმენელი

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66,330.84 GEL 0 0 66,330.84 GEL 0 38,000, GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61,020 GEL 0 144,000 GEL 205,020 GEL 0 38,000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჩუქების გზით მიღებული ბინის ღირებულება. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 74,175 GEL 0 0 74,175 GEL 0 38,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73,618.75 GEL 0 0 73,618.75 GEL 0 48,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 46,406 GEL 0 0 46,406 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2014 21,000 GEL 0 0 21,000 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2013 6000 GEL 0 19,000 GEL 25,000 GEL 0 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჩუქების გზით მიღებული ავტომანქანის ღირებულება 11 000 ლარი და სტიპენდიის სახით მიღებული თანხა 8000 ლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);