პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : სიმონ ჩხაიძე
 • დაბადებით თარიღი : 31.03.1974
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N22 საშუალო სკოლა ბათუმი 1991

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული საქართველო/ თბილისი 2013 დოქტორანტი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული საქართველო/ თბილისი 1991-1996 მაგისტრთან გათანაბრებული

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 22 ნოემბერი გადაწყვეტილება
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2017 წლის 20 ოქტომბერი უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე გადაწყვეტილება
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2016 წლის 25 ივლისი 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  “თავისუფლების ინსტიტუტი” რეგიონალური ომბუდსმენი საქართველო/ 2005-2006 თეა თუთბერიძე
  სპს “ალაფიშვილი, ყავლაშვილი და ჩხაიძე – GLG იურიდიული ოფისი” მმართველი პარტნიორი საქართველო/ 2004-2006
  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია წევრი საქართველო/ 2004 წლის მაისი – აგვისტო ირაკლი ფაღავა
  შპს “იურიდიულ-საგადასახადო კონსალტინგი” თბილისის ფილიალი დირექტორი საქართველო/ თბილისი 2000-2006
  სპს “ინდუსტრია – ინვესტი” იურისტი საქართველო / 1998- 2000 პლატონ კალოიანი
  შპს დამოუკიდებელი რეგისტრატორი “რეესტრ-ცენტრი” იურისტი საქართველო/ 1999-2000 პლატონ კალოიანი
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – ბავშვის უფლებათა კოდექსი;
  თარიღი: 2020 წლის 17 ივნისი; 18-19 ივლისი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/ თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – სასამართლო გადაწყვეტილებების ხარისხის გაუმჯობესება;
  თარიღი: 2015 წლის 21-25 სექტემბერი;
  ქვეყანა/ქალაქი: დრეზდენი/ გერმანია
  დაფინანსების წყარო: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – კომერციული არბიტრაჟი;
  თარიღი: 2013 წლის 13-14 მაისი,
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/ თბილისი
  დაფინანსების წყარო: მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი ;
  თარიღი: 2012 წლის 24-25 თებერვალი;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – საქართველოს საკორპორაციო სამართალი;
  თარიღი: 2010 წლის 16-17 ივლისი;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/ თბილისი
  დაფინანსების წყარო: გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – პრაქტიკული სემინარი სამოქალაქო სამართალში – უსაფუძვლო გამდიდრება ;
  თარიღი: 2009 წლის 1-2 მაისი;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/გუდაური
  დაფინანსების წყარო: გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი -ადამიანის უფლებათ ევროპული კონვენცია;
  თარიღი: 009 წლის 11-12 აპრილი;
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი/ საქართველო;
  დაფინანსების წყარო: დანიის კავკასიის პროგრამა 2008-2009 სათანადო მართვის, ადამიანის უფლებათა და კანონისუზენაესობის გაუმჯობესება საქართველოში
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – აპელაცია სამოქალაქო საქმეზე;
  თარიღი: 2008 წლის 13-15 ივნისი;
  ქვეყანა/ქალაქი: ბათუმი/ საქართველო;
  დაფინანსების წყარო: გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ საქართველოს კანონი;
  თარიღი: 2007 წლის 16-18 ივნისი;
  ქვეყანა/ქალაქი: ქობულეთი/ საქართველო
  დაფინანსების წყარო: გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  წმინდა ანდრიას ქართული უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი სამოსამართლო სამართალი და სამოსამართლო ეთიკა 2020 ოქტომბერი – დღემდე
  თბილისის ღია უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი 2020 – დღემდე
  აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველო/ქუთაისი 2014-2016
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი საქართველო / ბათუმი 1997-1999
  სოციალურ-პოლიტიკური ინსტიტუტი საქართველო / ბათუმი 1996-1999

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  პრაქტიკული სახელმძღვანელო თანაავტორი სასამართლო გადაწყვეტილების სტრუქტურა პირველ და მეორე ინსტანციებში 2020 ბმული
  სტატია (მართლმსაჯულება და კანონი №4) ავტორი “სხვა ობიექტური გარემოება”, როგორც შრომითი ხელშეკრულების მოშლის საფუძველი 2017 ბმული
  სტატია (მართლმსაჯულება და კანონი №2) ავტორი ზიანის ცნება უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალში (მოკლე ანალიზი) 2014
  სტატია (მართლმსაჯულება და კანონი №4) ავტორი დაუსწრებელი გადაწყვეტილება სამოქალაქო პროცესში – ძირითადი პრობლემები, სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი 2012 ბმული
  სტატია (მართლმსაჯულება და კანონი №1) ავტორი მოვალეთა და კრედიტორთა სიმრავლე ვალდებულებაში 2011 ბმული
  გადაწყვეტილებები

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 64412,87 GEL 9530 GEL 674,88 GEL 6000 USD 73 942, 87 GEL 6000 USD 60 GEL სესხი 95000 USD “ხელფასში” ასახულია ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოდან [ მოსამართლე 01.01.2019 -01.12.2019] და თბილისის სააპელაციო სასამართლოდან [ მოსამართლე 01.12.2019 -31.12.2019] მიღებული შემოსავლის ოდენობა. “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია აკაკი წერეთლის
  სახელმწიფო
  უნივერსიტეტში მოწვეული სპეციალისტობით მიღებული შემოსავალი. “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომობილის გასხვისებით მიღებული თანხის ოდენობა. “დანაზოგში” ასახულია ანაბარზე არსებული თანხის ოდენობა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ოდენობა 26.10.2018-01.11.2033 პერიოდში.
  ფინანსური დეკლარაცია
  2018 84675 GEL 410 GEL 85 085 GEL სესხი 52000 USD სესხი 3800 GEL სესხი 3800GEL სესხი 22000 GEL სესხი22000 GEL სესხი 10000 GEL სესხი 10000 GEL სესხი 9300 GEL სესხი 59000 USD სესხი 59000 USD სესხი 70000 GEL სესხი 70000 GEL სესხი 95000 USD სესხი 95000USD “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია აკაკი წერეთლის
  სახელმწიფო
  უნივერსიტეტში მოწვეული სპეციალისტობით მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ოდენობა (ფულადი თანხა) შემდეგ პერიოდებში: 10.10.2016-27.02.2018; 29.03.2018-30.10.2018; 07.11.2018-31.03.2039; 10.05.2018-30.10.2018; 10.05.2018-30.10.2018; 13.11.2018-01.11.2021; 13.11.2018-01.11.2021; 01.08.2017-28.02.2018; 23.02.2018-30.10.2018; 26.10.2018-01.11.2033;
  ფინანსური დეკლარაცია
  2017 81775,3 GEL 255 GEL 2125 GEL 85 155, 3 GEL სესხი 52000 USD სესხი 10000 GEL სესხი 10000 GEL სესხი 9300 GEL სესხი 3500 GEL სესხი 3000 GEL სესხი 59000 USD სესხი 59000 USD სესხი 70000 GEL სესხი 70000 GEL სესხი 8360 GEL სესხი 8360 GEL სესხი 6000 GEL სესხი 5000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია იჯარის (?) თანხა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ოდენობა (ფულადი თანხა) შემდეგ პერიოდებში: 05.10.2016-27.02.2018; 11.03.2017-26.02.2018; 01.08.2017-28.02.2018; 30.03.2018-31.03.2039; 09.01.2018-26.02.2018; 03.11.2017-03.01.2018; 01.02.2018-26.02.2018; 23.02.2018-23.02.2028; 03.01.2018-02.12.2019; 19.06.2017-02.03.2018; 16.11.2017-30.11.2021; ფინანსური დეკლარაცია
  2016 10000 GEL 35000 GEL 660 GEL 45 660 GEL სესხი 52000 USD სესხი 3400 GEL საბანკო ვალდებულებაში ასახულია სესხის ოდენობა (ფულადი თანხა) შემდეგ პერიოდებში: 05.10.2016-10.10.2026; 25.03.2016-06.10.2016; ფინანსური დეკლარაცია
  2015 80000.00 GEL 2250.00 GEL 82 250 GEL სესხი 29000.00 USD სესხი 3384.93 USD “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია აკაკი წერეთლის
  სახელმწიფო
  უნივერსიტეტში მოწვეული სპეციალისტობით მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ოდენობა (ფულადი თანხა) შემდეგ პერიოდებში: 13/12/2012 – 13/12/2022; 03/08/2013 – 04/01/2016
  ფინანსური დეკლარაცია
  2014 80000.00 GEL 80000.00 GEL სესხი 29000.00 USD სესხი 3384.93 USD საბანკო ვალდებულებაში ასახულია სესხის ოდენობა (ფულადი თანხა) შემდეგ პერიოდებში: 13/12/2012 – 13/12/2022; 03/08/2013 – 04/01/2016 ფინანსური დეკლარაცია
  2013 48100.00 GEL 3000.00 USD 48100.00 GEL 3000.00 USD სესხი 29000.00 USD სესხი 3384.93 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომობილის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ოდენობა (ფულადი თანხა) შემდეგ პერიოდებში: 13/12/2012 – 13/12/2022; 03/08/2013 – 04/01/2016 ფინანსური დეკლარაცია
  2012 44189.00 GEL 44189.00 GEL სესხი 25500.00 USD სესხი 29000.00 USD სესხი 7628.82 USD საბანკო ვალდებულებაში ასახულია სესხის ოდენობა (ფულადი თანხა) შემდეგ პერიოდებში: 20/04/2 02/08/2012 – 13/12/2012011 – 14/12/2012 13/12/2012 – 13/12/2022; ფინანსური დეკლარაცია
  2011 45629.00 GEL 45629.00 GEL 7000.00 USD სესხი 25500.00 USD; 1500.00 GEL; 20000.00 USD; 3000.00 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბარზე არსებული თანხის ოდენობა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ოდენობა შემდეგ პერიოდებში: , 20/04/2011 – 13/04/2019; 10/08/2011 – 10/08/2015; 13/03/2008 – 20/04/2011; 10/12/2009 – 01/11/2012; ფინანსური დეკლარაცია
  2010 44550.00 GEL 44550.00 GEL სესხი 20000.00 USD; 6409.00 USD; 25500.00 USD საბანკო ვალდებულებაში ასახულია სესხის ოდენობა შემდეგ პერიოდებში: 13/03/2008 – 20/04/2011; 07/08/2008 – 23/09/2010; 20/04/2011 – 13/04/2019; ფინანსური დეკლარაცია
  2009 40093.00 GEL 11690.00 GEL 51 783 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 35 849 GEL 35 849 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2007 24 300 GEL 400 EUR 24 300 GEL 400 EUR “სხვა შემოსავალში” ასახულია გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციიდან მიღებულილ სამივლინებო თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 27 000 GEL 27 000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2005 1800 GEL 1800 GEL 1900 GEL “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური ინფორმაცია არ მოიძებნა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა დიახ საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის წევრი [2006 წლის მარტი – დღემდე].
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); დიახ რესპუბლიკური პარტიის წევრი [1991 მარტი – 2006 თებერვალი]