პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მანანა ჩოხელი
 • დაბადებით თარიღი : 11.07.1959
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  სოფ. ზემო ქედის საშუალო სკოლა დედოფლისწყაროს რაიონი 1976

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო/თბილისი 1984 მაგისტრთან გათანაბრებული

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2018 წლის 22 თებერვალი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2015 წლის 1 მაისი 3 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 2005-2015
  თბილისის საოლქო სასამართლო მოსამართლე 2004-2005
  ლაგოდეხის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 1999-2004
  დედოფლისწყაროს რაიონული სასამართლო მოსამართლე 1993-1999

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები
  დედოფლისწყაროს რაიონის იურიდიული კონსულტაცია ადვოკატი საქართველო/დედოფლისწყარო 1985-1993
  დედოფლისწყაროს რაიონის იურიდიული კონსულტაცია სტაჟიორი ადვოკატი საქართველო/დედოფლისწყარო 1984-1984
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა და ახალი აქტის გამოცემა 27 ივნისი 2017 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმება და ახალი გადაწყვეტილებით სარჩელის დაკმაყოფილება 7 მარტი 2017 გადაწყვეტილება
  გაწეული სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება 6 სექტემბერი 2016 გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა 21 ივნისი 2016 გადაწყვეტილება
  გურჯაანის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმება და ახალი გადაწყვეტილებით სარჩელის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმა 21 ივნისი 2016 გადაწყვეტილება
  ქმედების განხორციელების დავალება 26 აპრილი 2016 გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, სამსახურში აღდგენა, განაცდურის ანაზღაურება 9 თებერვალი 2016 გადაწყვეტილება
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, სამუშაოზე აღდგენა, განაცდურის ანაზღაურება 9 თებერვალი 2016 გადაწყვეტილება
  აუქციონში გამარჯვებული კომპანიის მიერ ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის გაცემა 26 ნოემბერი 2015 გადაწყვეტილება
  ადმინისტრაციული ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულების შესრულება -დავალიანების ანაზღაურება 28 იანვარი 2010 გადაწყვეტილება
  სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება 5 ნოემბერი 2009 გადაწყვეტილება
  ბიძინა გიორგობიანისა და ფონდ “ქომაგის” საქმე, დაჯარიმება და ანგარიშების დაყადაღება გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 73940 GEL 73940 GEL 20000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2018 67740 GEL 67740 GEL 37000 GEL 10000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 81795 GEL 81795 GEL 20000 GEL 10000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 81091 GEL 81091 GEL 12000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 77050 GEL 77050 GEL 20000 USD; 8000 GEL 15000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 80875 GEL 80875 GEL 10000 GEL; 3000 USD; ფინანსური დეკლარაცია
  2013 49900 GEL 49900 GEL 12000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 48095 GEL 48095 GEL 7000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 47290 GEL 47290 GEL 3000 USD; 10000 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2010 46350 GEL 46350 GEL 3000 USD; 15000 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2009 40912 GEL 40912 GEL 18000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2008 37544 GEL 37544 GEL 5000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2007 27229 GEL 27229 GEL 4000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2006 22620 GEL 22620 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2005 15385 GEL 15385 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2004 11779 GEL 11779 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2003 6000 GEL 6000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2002 5200 GEL 5200 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2001 5200 GEL 5200 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2000 4050 GEL 4959 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  1999 დეკლარაციაში მონაცემები ასახულია ხარვეზით – არ ჩანს შევსებული ინფორმაცია ფინანსური დეკლარაცია
  1998 201 GEL 201 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა