პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ანა ჩოგოვაძე
 • დაბადებით თარიღი : 06.05. 1976
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  №7 საშუალო სკოლა ქუთაისი 1993

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2016 დოქტორანტურა
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2005-2015 დოქტორანტურა
  ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი ქუთაისი, საქართველო 1998 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 11 ოქტომბერი, 2019 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 25 მაისი, 2017 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 7 აგვისტო, 2015 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 1 ივლისი, 2014 გადაწყვეტილება
  თერჯოლის მაგისტრატი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მაგისტრატი მოსამართლე 2012
  ზესტაფონის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 11 ივნისი, 2012 გადაწყვეტილება
  ვანის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 1 ნოემბერი, 2011 გადაწყვეტილება
  ხონის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 5 მაისი, 2011 გადაწყვეტილება
  სამტრედიის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2007-2012 10 წლის ვადით
  ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 1999-2001

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  შპს „ქუთაისის ბავშვთა №1 პოლიკლინიკა“ იურისტი ქუთაისი, საქართველო 2005-2007
  შპს „ფარი“ იურისტი ქუთაისი, საქართველო 2005-2007
  შპს „ქუთაისის სისხლის ბანკი“ იურისტი ქუთაისი, საქართველო 2005-2007
  სს „საქართველოს გაერთიანებული სატელეკომუნიკაციო კომპანია“ იურისტი ქუთაისი, საქართველო 2005-2007
  ქუთაისის საკრებულო მერის მუდმივი წარმომადგენელი ქუთაისი, საქართველო 2002-2004
  ქუთაისის მერია ადამიანის უფლებების დაცვისა და ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობის დარგში მრჩეველი ქუთაისი, საქართველო 2001-2002
  ქუთაისის მერია იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ქუთაისი, საქართველო 2001
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქუთაისი, საქართველო 2011-2014
  სსიპ “ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა” ქუთაისი, საქართველო ადგილობრივი თვითმმართველობის საკანონმდებლო საფუძვლები 2006-2007
  საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2016-2019
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65986.51 GEL 7052.2 GEL 0.000 73038.71 GEL 0.000 5000 USD 63000 EUR 114855 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76275 GEL 15040 GEL 0.000 91315 GEL 0.000 5000 USD 132380 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 48290.19 GEL 12906.87 GEL 0.000 61197.06 GEL 0.000 109555 GEL 5000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73618.75 GEL 1980 GEL 0.000 75598.75 GEL 0.000 30200 USD 56450 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 73491 GEL 0.000 0.000 73491 GEL 0.000 30200 USD 43500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 69162 GEL 0.000 0.000 69162 GEL 0.000 30200 USD 43500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 43300 GEL 0.000 0.000 43300 GEL 0.000 52200 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2012 37277 GEL 350 GEL 0.000 37627 GEL 0.000 30200 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2011 30700 GEL 500 GEL 0.000 31200 GEL 0.000 24000 USD 31000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 27650 GEL 450 GEL 0.000 28100 GEL 0.000 14000 USD 8600 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2009 27958 GEL 0.000 0.000 27958 GEL 0.000 16901 USD 8000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2008 27000 GEL 0.000 0.000 27000 GEL 0.000 10000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2007 18600 GEL 0.000 0.000 18600 GEL 3000 GEL 10 000 USD 4300 GEL “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 9960 GEL 0.000 0.000 9960 GEL 5970 GEL 10 000 USD “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);