პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : თამარ ჩიხლაძე
 • დაბადებით თარიღი : 12.02.1978
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  51-ე საშუალო სკოლა თბილისი 1995

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2000 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 20 ოქტომბერი, 2017 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 25 ივლისი, 2016 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2006-2016 10 წლის ვადით
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატა მოსამართლის თანაშემწე 2002-2006
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე საზოგადოებრივ საწყისებზე 2000-2002

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  იურიდიული და აუდიტური კომპანია “вк” ადვოკატურის განყოფილებაში თანაშემწე თბილისი, საქართველო 1998-2000
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003 საერთო სპეციალიზაცია
  სამოსამართლო სწავლების ცენტრი მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2001

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა თბილისი, საქართველო 2011-2012
  თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2012-2014
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 64776.51 GEL 0.000 0.000 64776.51 GEL 12765,86 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი და ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 59084 GEL 0.000 0.000 59084 GEL 8181 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი და ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 74753.5 GEL 0.000 0.000 74753.5 GEL 8500 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 56311.95 GEL 0.000 0.000 56311.95 GEL 9750 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 72734.78 GEL 0.000 0.000 72734.78 GEL 5000 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73320 GEL 2811 GEL 0.000 76131 GEL 5000 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 46527.28 GEL 2811 GEL 0.000 49338.28 GEL 0.000 16300 EUR ფინანსური დეკლარაცია
  2012 42385 GEL 5337.24 GEL 0.000 47722.24 GEL 0.000 16300 EUR ფინანსური დეკლარაცია
  2011 30567 GEL 1383.28 GEL 0.000 31950.28 GEL 0.000 16300 EUR ფინანსური დეკლარაცია
  2010 43504 GEL 0.000 0.000 43504 GEL 7000 GEL 16300 EUR “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 36448 GEL 0.000 0.000 36448 GEL 4500 GEL 16300 EUR “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი და ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 33764 GEL 0.000 0.000 33764 GEL 0.000 25000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2007 22411 GEL 0.000 0.000 22411 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2006 19130 GEL 0.000 0.000 19130 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2005 3317 GEL 0.000 0.000 3317 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);