პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მადი ჩანტლაძე
 • დაბადებით თარიღი : 01.01. 1965
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  მე-12 საშუალო სკოლა თბილისი 1982

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1989 მაგისტრთან გათანაბრებული
  ადამიანის უფლებათა სამართალს ბირმინგემის უნივერსიტეტი ბირმინგემი, დიდი ბრიტანეთი 1999
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 22 თებერვალი, 2018 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 1 მაისი, 2015 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საოლქო სასამართლო ადმინისტრაციულ და საგადასახადო საქმეთა სააპელაციო პალატა მოსამართლე 2005
  თბილისის საოლქო სასამართლო სამოქალაქო და სამეწარმეო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2004-2005
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 1998

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  შპს “ომეგა მოტორსი” დირექტორის მოადგილე სამართლებრივ საკითხებში თბილისი, საქართველო 2007-2015
  საქართველოს ტრანსპორტის მარეგულირებელი კომისია სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურში იურისტი თბილისი, საქართველო 2006
  არასამთავრობო ორგანიზაცია “კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი” იურისტი თბილისი, საქართველო 1998
  საქართველოს პარლამენტი ადამიანის უფლებათა და ეროვნულ უმცირესობათა საკითხების კომიტეტში წამყვანი სპეციალისტი თბილისი, საქართველო 1996-1998
  სანოტარო ბიურო კონსულტანტი თბილისი, საქართველო 1995-1996
  თბილისის ვაკის რაიონის ადვოკატურა ადვოკატი თბილისი, საქართველო 1991-1995
  საქართველოს სოც. უზრუნველყოფის სამინისტრო იურისტი თბილისი, საქართველო 1990-1991
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 1998

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი თბილისი, საქართველო 2000-2003
  სამოსამართლო სწავლების ცენტრი თბილისი, საქართველო 2001-2005
  CTZ თბილისი, საქართველო 2003
  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2016-2019
  ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2019
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65988 GEL 4895 GEL 0.000 70883 GEL 3012 GEL 245 EUR 23150 USD 35500 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61020 GEL 5640 GEL 2000 USD 2000 USD 66660 GEL 0.000 23150 USD 35500 GEL “სხვა შემოსავლები” ასახულია ავტომობილის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75425 GEL 5250 GEL 0.000 80675 GEL 0.000 23150 USD 42500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73618.75 GEL 7250 GEL 0.000 80868.75 GEL 0.000 23150 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2015 59052 GEL 0.000 0.000 59052 GEL 0.000 23150 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2014 23400 GEL 0.000 0.000 23400 GEL 8000 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2013 22500 GEL 0.000 0.000 22500 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2005 7000 GEL 3828 GEL 0.000 10828 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2004 14211.11 GEL 6567 GEL 0.000 20778.11 GEL 17000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 9670 GEL 8536.5 GEL 2500 GEL 20706.5 GEL 12600 USD 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ქონების გასხვისებით მიღებული შემოსავლის ოდენობა. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2002 10078 GEL 2055 GEL 700 USD 12133 GEL 700 USD 0.000 0.000 “სხვა შემოსავლები” ასახულია გრანტის სახით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2001 10079 GEL 2048 GEL 0.000 12127 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2000 9858 GEL 700 USD 950 USD 9858 GEL 1650 USD 0.000 0.000 “სხვა შემოსავლები” ასახულია სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გასაუბრებაზე გაკეთებული განცხადება ლევან მურუსიძის შესახებ მედია ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);