პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : კობა ჩაგუნავა
 • დაბადებით თარიღი : 19.08.1987
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია 3 წლით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  ლეციცხვაიეს საშუალო სკოლა მარტვილის მუნიციპალიტეტი 2004

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 2011 მაგისტრი
  თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართლის ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 2008 ბაკალავრი
  სამოსამართლეო კარიერა
  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2020 წლის 1-ლი დეკემბერი 3 წლით განკარგულება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლის თანაშემწე 2018-2019
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია სამდივნოს მთავარი კონსულტანტი – მოსამართლის თანაშემწე 2016-2018
  ფოთის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია სამდივნოს მთავარი კონსულტანტი – მოსამართლის თანაშემწე 2013-2016
  ფოთის საქალაქო სასამართლო აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივანი და მოსამართლის თანაშემწე 2012-2013
  ფოთის საქალაქო სასამართლო სხდომის მდივანი 2011-2012
  მცხეთის რაიონული სასამართლო სტაჟიორი 2011

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2019-2020 იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი
  ევროპის საბჭოს პროგრამა “HELP” სისხლის სამართლის საქმეებზე მიღებული გადაწყვეტილებების დასაბუთება 2018 დისტანციური მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2018 სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის თანაშემწის სასწავლო კურსი 2012

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 4422 GEL 0 19000 GEL 23,422.000 0 სესხის, იპოთეკის და ბინათსარგებლობის შესახებ, 32206, GEL სესხი, ფულადი თანხა, 14000, GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენლის ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია აღნიშნული დეკლარაცია შევსებული აქვს, როგორც მოსამართლეობის კანდიდატს
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა