პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნინო შჩერბაკოვი
 • დაბადებით თარიღი : 15.11.1985
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია 3 წლით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2009 მაგისტრი
  საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2007 ბაკალავრი
  სამოსამართლეო კარიერა
  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2020 წლის 1-ლი დეკემბერი 3 წლით განკარგულება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მწერალ-თანაშემწე 2018-2019
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მთავარი კონსულტანტი – მწერალი თანაშემწე 2016-2018
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია სხდომის მდივანი და მოსამართლის თანაშემწე 2009-2016
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია სტაჟიორი 2008-2009

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2019-2020 იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2014 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2011
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2009 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 21490,92 GEL 0 2000 GEL 3000 USD 23490,92 GEL 3000 USD 0 0 სხვა შემოსავალში მითითებულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენლის ანაზღაურება და დედისგან მიღებული ფულადი საჩუქარი ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა