პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ბადრი შონია
 • დაბადებით თარიღი : 13.03,1979
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

   

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  სოფელ ფახულანის საშუალო სკოლა წალენჯიხის რაიონი 1996

  უმაღლესი განათლება

   

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო 2005 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2021 წლის განკარგულება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარე 2020 წლის 16 სექტემბერი 5 წლით განკარგულება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია დაეკისრა ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარის უფლებამოსილება 2020 წლის 12 აგვისტო განკარგულება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2019 წლის 23 დეკემბერი გადაწყვეტილება
  მცხეთის რაიონული სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 2019 წლის 10 ივლისი 5 წლით გადაწყვეტილება
  მცხეთის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე ახალგორის მუნიციპალიტეტში 2018 წლის 18 იანვარი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია კოლეგიის თავმჯდომარე 2017 წლის 25 ივლისი (2017 წლის 3 ოქტომბრამდე) გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგია კოლეგიის თავმჯდომარე 2017 წლის 29 მაისი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგია მოსამართლე 2016-2017 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2011 წლის 1 ნოემბერი გადაწყვეტილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  ზუგდიდის რაიონული პროკურატურა რაიონული პროკურორი საქართველო, ზუგდიდი 2009-2010
  სენაკის რაიონული პროკურატურა რაიონული პროკურორი საქართველო, სენაკი 2007-2009
  სამეგრელო-ზემო სვანეთის საოლქო პროკურატურა საგამოძიებო ნაწილის უფროსი გამომძიებელი საქართველო, ზუგდიდი 06.2007-11.2007
  მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურა საგამოძიებო ნაწილის უფროსი გამომძიებელი საქართველო, მცხეთა 07.2006-06.2007
  დუშეთის რაიონული პროკურატურა პროკურორი საქართველო, დუშეთი 03.2006-07.2006
  საქართველოს სამართალშემოქმედთა კავშირი ადვოკატი 2005-2006
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2010-2011 იუსტიციის სკოლის მსმენელი

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 63,940.34 GEL 0 0 63,940.34 GEL 0 31,500 GEL; 59,500 EUR ფინანსური დეკლარაცია
  2018 68,260 GEL 0 4700 USD 68,260 GEL; 4700 USD 0 157,300 GEL; 59,500 EUR “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომანქანის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 76,033.67 GEL 0 20,000 GEL; 3500 USD 96,033.67 GEL; 3500 USD 550 GEL 137,319 GEL; 2600 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია დევნილი ოჯახის მიერ შეძენილი უძრავი ქონების იპოთეკური სესხის დაფარვის თანხა 20,000 ლარი და ავტომანქანის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი 3500 აშშ დოლარი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73,618.75 GEL 0 807 USD 73,618.75 GEL; 807 USD 20 GEL 134,600 GEL; 2600 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია მივლინებისას მიღებული თანხა. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 65,620.16 GEL 0 0 65,620.16 GEL 1330 GEL 134,600 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 64,487 GEL 0 38,000 USD 64,487 GEL; 38,000 USD 0 134,600 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45,455 GEL 0 0 45,455 GEL 0 122,800 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 45,040 GEL 0 56 GEL 45,096 GEL 690 GEL 12,800 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია დევნილის შემწეობის სახით მიღებული სოციალური დახმარების თანხა. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 25,908 GEL 0 3200 GEL 29,108 GEL 0 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია სტიპენდიის სახით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 34,040 GEL 0 30,000 GEL 64,040 GEL 0 6000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჩუქების გზით მიღებული საცხოვრებელი ბინის ღირებულება. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 34,660 GEL 0 0 34,660 GEL 0 6000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2007 26,000 GEL 0 4300 USD 26,000 GEL; 4300 USD 0 6000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომანქანის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  მოსამართლე ბადრი შონიას განმარტებები ციანიდის, ბირჟა მაფიის და სხვა საქმეებზე Facebook ბმული
  განცხადება: “მამუკა ახვლედიანი არ იმსახურებს, რომ გვერდში დავუდგეთ” მედია ბმული
  მოსამართლე ბადრი შონიამ “ბასიანის” საქმეზე ბრალდებულისთვის გირაოს შეფარდების საკითხზე, კომენტარი გააკეთა მედია ბმული
  ბადრი შონიას განმარტება: “მოსამართლის გადაწყვეტილება, შესაძლოა, არ ემთხვეოდეს საზოგადოების განწყობას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება უკანონოა” მედია ბმული
  “უფრო მძიმე მუხლებზეც გამომიყენებია გირაო, “ბირჟა მაფიას” საქმე კი უვადო თავისუფლების აღკვეთასაც ითვალისწინებდა” – “ბასიანის” საქმის მოსამართლე მედია ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);