პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ლელა შკუბულიანი
 • დაბადებით თარიღი : 03.10.1964
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა, საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია 10 წლით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე




  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  N1 საშუალო სკოლა თბილისი 1986

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1992 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 31 ოქტომბერი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2012 წლის 5 მარტი მივლინება გადაწყვეტილება
  სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 5 მარტი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2005-2012
  თბილისის კრწანისი-მთაწმინდის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2002
  თბილისის კრწანისი-მთაწმინდის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2000
  თბილისის საოლქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 1999-2000
  თბილისის საოლქო სასამართლო მისაღების უფროსი 05.1999-06.1999
  თბილისის საქალაქო სასამართლო კონსულტანტი 1992-1993

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი უფროსი ლაბორანტი საქართველო, თბილისი 1984-1992
  საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი ლაბორანტი საქართველო, თბილისი 1984-1992
  სსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახელმწიფო არბიტრაჟი საქმისმწარმოებელი საქართველო, თბილისი 1981-1984
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66,330 GEL 0 0 66,330 GEL 37,000 USD 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61,020 GEL 0 0 61,020 GEL 43,800 USD 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75,425 GEL 0 0 75,425 GEL 47,000 USD 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2016 74,172 GEL 0 0 74,172 GEL 38,000 USD 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74,172 GEL 0 0 74,172 GEL 25,000 USD 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73,337 GEL 0 0 73,337 GEL 12,000 USD 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45,800 GEL 0 0 45,800 GEL 4000 USD 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2012 42,415 GEL 0 0 42,415 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2011 45,829 GEL 0 0 45,829 GEL 0 32,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2010 42,470 GEL 0 0 42,470 GEL 0 23,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2009 37,000 GEL 0 0 37,000 GEL 0 32,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2008 34,400 GEL 0 0 34,400 GEL 5000 GEL; 2000 USD 32,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2007 23,390 GEL 0 0 23,390 GEL 20,000 USD 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2006 20,400 GEL 0 0 20,400 GEL 4000 GEL; 12,000 USD 0 დეკლარაციაში “შემოსავლის” ნაწილში მითითებულია დაახლოებითი თანხა. “დანაზოგში” ასახულია ლელა შკუბულიანის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 4000 ლარი და სადეპოზიტო ანგარიშზე რიცხული თანხა 12,000 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 7000 GEL; 1560 USD 0 0 7000 GEL; 1560 USD 8000 GEL; 15,000 USD 0 დეკლარაციაში “შემოსავლის” გრაფაში მითითებულია დაახლოებითი თანხები. “დანაზოგში” ასახულია ლელა შკუბულიანის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 8000 აშშ დოლარი, სადეპოზიტო ანგარიშზე რიცხული თანხა 12,000 აშშ დოლარი და დეპოზიტიდან მიღებული შემოსავალი 3000 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2004 7008 GEL 0 2000 USD 7008 GEL; 2000 USD 4000 GEL; 12,389 USD 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია განვითარებისა და რეფორმების ფონდისგან გრანტის სახით მიღებული თანხა. “დანაზოგში” ასახულია ლელა შკუბულიანის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 4000 ლარი, სადეპოზიტო ანგარიშზე რიცხული თანხა 10,389 აშშ დოლარი და დეპოზიტიდან მიღებული შემოსავალი 2000 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 6000 GEL 0 0 6000 GEL 12,000 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ლელა შკუბულიანის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 2000 აშშ დოლარი, ანაბრის ანგარიშზე რიცხული თანხა 9000 აშშ დოლარი და ანაბრიდან მიღებული შემოსავალი 1000 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2002 6000 GEL 0 0 6000 GEL 11,000 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ლელა შკუბულიანის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 2000 აშშ დოლარი, ანაბრის ანგარიშზე რიცხული თანხა 8000 აშშ დოლარი და ანაბრიდან მიღებული შემოსავალი 1000 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2001 6000 GEL 0 0 6000 GEL 4000 GEL; 7990 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ლელა შკუბულიანის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 4000 ლარი, ანაბრის ანგარიშზე რიცხული თანხა 7000 აშშ დოლარი და ანაბრიდან მიღებული შემოსავალი 990 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2000 3500 GEL 0 0 3500 GEL 3000 GEL; 6000 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ლელა შკუბულიანის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 3000 ლარი და ანაბრის ანგარიშზე რიცხული თანხა 6000 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  1999 0 0 0 0 3000 GEL; 6000 USD 0 დეკლარაციაში შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია არაა ასახული. “დანაზოგში” ასახულია ლელა შკუბულიანის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 3000 ლარი და ანაბრის ანგარიშზე რიცხული თანხა 6000 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);