პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნათია შიოშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 23.11.1976
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1993-1998 მაგისტრთან გათანაბრებული
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1994-1997 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 25 ივნისი, 2019 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 25 ივნისი, 2016 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ იურისტი / სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი / ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების განმხილველი პირის კოორდინატორი / სემეკთან ურთიერთობის კოორდინატორი თბილისი, საქართველო 2008-2015
  საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო საბჭო წევრი თბილისი, საქართველო 2001
  შპს „აუდიტ-ცენტრი” იურისტი თბილისი, საქართველო 1997
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2015 სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2014 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2005 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: პიროვნული რესურსების მენეჯმენტი
  თარიღი: 2007
  ქვეყანა/ქალაქი: თბილისი, საქართველო
  დაფინანსების წყარო: სოციალური კვლევისა და პოლიტიკის ანალიზის საერთაშორისო ცენტრი

  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65986.51 GEL 0.000 0.000 65986.51 GEL 2000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61020 GEL 0.000 5000 USD 61020 GEL 5000 USD 2000 USD 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომობილის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 74175 GEL 0.000 4500 USD 74175 GEL 4500 USD 0.000 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომობილის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 0.000 0.000 0.000 0.000 20000 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 24500 GEL 0.000 6000 GEL 30500 GEL 15000 GEL 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის გრანტი. “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები კი მეორე კლასის იურისტის სპეციალური წოდება
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);