პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ირაკლი შენგელია
 • დაბადებით თარიღი : 27.12.1976
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N 2 საშუალო სკოლა სამტრედია 1993

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  საბაზრო ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1998 მაგისტრთან გათანაბრებული

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 24 მაისი, 2019 გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 20 ოქტომბერი, 2017 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 25 ივლისი, 2016 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 10 ნოემბერი, 2007 გადაწყვეტილება
  თბილისის საოლქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2002-2003
  სამტრედიის რაიონული სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 1999-2000
  სამტრედიის რაიონის სასამართლო აღმასრულებელი 1995-1999
  სამტრედიის რაიონის სასამართლო არქივარიუსი 1994-1995
  სამუშაო გამოცდილება
  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წევრი თბილისი, საქართველო 2017-2021
  შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურა განყოფილების უფროსი მცხეთა, საქართველო 2007
  მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურა განყოფილების უფროსი მცხეთა, საქართველო 2006-2007
  ისანი-სამგორის რაიონული პროკურატურა პროკურორი თბილისი, საქართველო 2005-2006
  გორის რაიონული პროკურატურა პროკურორი გორი, საქართველო 2005
  შსს გენერალურ ინსპექცია ინსპექტორი თბილისი, საქართველო 2004-2005
  საქართველოს სატრანსპორტო პროკურატურა საგამოძიებო ნაწილში უფროსი გამომძიებელი თბილისი, საქართველო 2003-2004
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების  დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
   იუსტიციის უმაღლეს სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2014-2015 იუსტიციის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2013 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია  ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2008 სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ეს გრაფა იქნება ესეთი, რომ მნახველმა ადვილად აღიქვას ინფორმაცია. აქ გამოვიყენებთ შენს შემოთავაზებულ ცხრილს, თუმცა ამ მოსამართლეზე აღნიშნული ინფორმაცია არ მოიძებნა, ამიტომ ესე შეუვსებელი გამოჩნდეს
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 82917.36 GEL 12479.6 GEL 0.000 0.000 95396.96 GEL 0.000 24000 USD “ხელფასში” ასახულია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის და მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებით მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (15.01.2019,
  15.01.2019-01.01.2023)
  ფინანსური დეკლარაცია
  2018 75564 GEL 11520 GEL 0.000 0.000 87084 GEL 0.000 84000 GEL 12500 GEL “ხელფასში” ასახულია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის და მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებით მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (08.08.2017, 08.08.2017-23.07.2025) (10.08.2018,
  10.08.2018-31.12.2018)
  ფინანსური დეკლარაცია
  2017 88061.44 GEL 0.000 0.000 88061.44 GEL 3000 USD 84000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (08.08.2017, 08.08.2017-23.07.2025) ფინანსური დეკლარაცია
  2016 0.000 0.000 0.000 0.000 4628 GEL 15000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე და ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 86818.95 GEL 21530 GEL 0.000 0.000 108348.95 GEL 2975 GEL 10000 USD 0.000 “ხელფასში” ასახულია მთავარი სპეციალისტის და მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე და ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 86189 GEL 0.000 0.000 86189 GEL 10000 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 64310 GEL 0.000 0.000 64310 GEL 0.000 37100 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (21/01/2011, 21/01/2011 – 21/01/2020) ფინანსური დეკლარაცია
  2012 62495 GEL 0.000 0.000 62495 GEL 0.000 37100 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (21/01/2011, 21/01/2011 – 21/01/2020) ფინანსური დეკლარაცია
  2011 62459 GEL 0.000 0.000 62459 GEL 0.000 37100 USD 76000 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (21/01/2011, 21/01/2011 – 21/01/2020) (04.04.2008-03.04.2023). ფინანსური დეკლარაცია
  2010 65135 GEL 0.000 8000 USD 65135 GEL 8000 USD 5000 GEL 37100 USD 76000 USD 9000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია მშობლისგან მირებული საჩუქრის ოდენობა. “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი სახით არსებული თანხა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (21/01/2011, 21/01/2011 – 21/01/2020) (04.04.2008-03.04.2023)(06.10.2008-03.10.2018). ფინანსური დეკლარაცია
  2009 58449 GEL 0.000 0.000 58449 GEL 0.000 76000 USD 9000 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (04.04.2008-03.04.2023)(06.10.2008-03.10.2018). ფინანსური დეკლარაცია
  2008 52495 GEL 0.000 52000 USD 52495 GEL 52000 USD 0.000 76000 USD 9000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია უძრავი ქონების გასხვისებით მიღებული შემოსავალი და მივლინების ხარჯი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (04.04.2008-03.04.2023)(06.10.2008-03.10.2018). ფინანსური დეკლარაცია
  2007 26929 GEL 7099 GEL 0.000 7500 USD 4447 GEL 38475 GEL 7500 USD 0.000 76000 USD 25000 USD “ხელფასში” ასახულია პროკურორის და მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებით მიღებული შემოსავალი. “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომობილის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი და მივლინების ხარჯი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა (04.04.2008-03.04.2023)(05.2007-04.2008). ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური დიახ 2000-2001
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);