პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნინო შარაძე
 • დაბადებით თარიღი : 29.09.1971
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  გურიანთის საშუალო სკოლა ოზურგეთი 1988

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1993 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2020 წლის 1 ივლისი უვადოდ განკარგულება
  გორის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2016 წლის 30 ნოემბერი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2014-2015 მივლინებით გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2013-2020 3 წლით გადაწყვეტილება
  თბილსის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2013 წლის 23 ნოემბერი მივლინებით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2005-2013
  დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2003-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს იუსტიციის საბჭო საბჭოს წევრის თანაშემწე თბილისი, საქართველო 1997-2003
  იუსტიციის სამინისტრო სასამართლო დეპარტამენტის სასამართლოს მიერ იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის სექტორის უფროსი კონსულტანტი თბილისი, საქართველო 1996-1997
  იუსტიციის სამინისტრო სააღსრულებო წარმოების განყოფილების უფროსი თბილისი, საქართველო 1995-1996
  იუსტიციის სამინისტრო სასამართლო საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს სააღსრულებო წარმოების განყოფილების უფროსი კონსულტანტი თბილისი, საქართველო 1995
  იუსტიციის სამინისტრო სამეურნეო კანონმდებლობის სამმართველოს ეკონომიკური რეფორმის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების კონსულტანტი თბილისი, საქართველო 1993-1995
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი გორი, საქართველო 2019
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2013
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  RMG Gold-ის საქმე 17 აპრილი 2015 გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 59262 GEL 737 GEL 59999 GEL 46258 USD; 12500 GEL; 18164 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2018 54300 GEL 54300 GEL 46258 USD; 18164 GEL; 4912 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2017 65775 GEL 65775 GEL 46258 USD; 18164 GEL; 4912 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2016 66004 GEL 30000 USD 66004 GEL; 30000 USD; 46258 USD; 18164 GEL; 4912 GEL; სხვა შემოსავლის წყარო – საცხოვრებელი ბინის გაყიდვა ფინანსური დეკლარაცია
  2015 73684 GEL 30000 USD 73684 GEL; 30000 USD; 44000 USD სხვა შემოსავლის წყარო – საცხოვრებელი ბინის გაყიდვა ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73310 GEL 73310 GEL 69000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45800 GEL 2040 GEL 47840 GEL 13100 USD 60000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2012 42195 GEL 42195 GEL 25000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2011 45609 GEL 45609 GEL 25000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2010 51100 GEL 51100 GEL 25000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2009 39600 GEL 39600 GEL 25000 USD; 41375 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2008 30000 GEL 30000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2007 23176 GEL 23176 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2006 22083 GEL 22083 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2005 13526 GEL 2800 GEL 16326 GEL სხვა შემოსავლის წყარო: გრანტი ფინანსური დეკლარაცია
  2004 6035 GEL 6035 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2003 500 GEL თვეში 500 GEL თვეში 5000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2002 დეკლარაციაში ხელფასის ოდენობა არ არის ასახული ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა