პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : გიორგი შავლიაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 11.08.1973
 • სასამართლო : საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა
 • დანიშვნის ტიპი : 10 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1990-1996 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის/ არჩევის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სადისციპლინო პალატა თავმჯდომარე 2019 წლის 18 აპრილიდან
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2010 წლის 18 ივნისიდან 10 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 2006 წლის 9 ივნისიდან
  თბილისის საქალაქო სასამართლო დაეკისრა სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილება 2005 წლის 5 ივლისიდან
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია თავმჯდომარე 2005 წლის 5 ივლისიდან
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2005 წლის 20 ივნისიდან 10 წლით
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სხდომის მდივანი, მოსამართლის თანაშემწე, თავმჯდომარის მოადგილის თანაშემწე 1994-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მიწვეული ლექტორი საქართველო/თბილისი 2015-დან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობასთან დაკავშირებით, რამდენიმე საკითხია საეჭვო, კერძოდ: მიყოლებით არის არჩეული, 2006 წლის თებერვალში და 2007 წლის ივლისში. ეს ინფორმაცია დევს საბჭოს გვერდზე და იძებნება შესაბამისი დადგენილებებიც რომელიც მითითებული მაქვს, თუმცა განსხვავებული ინფორმაცია იძებნება უზენაესის გვერდზე, რომლის მიხედვითაც, ეს ადამიანი საბჭოს წევრი იყო მხოლოდ 2006 და 2011 წლებში (2011 წელს საბჭოს წევრად არჩევასთან დაკავშირებით ინფორმაცია დევს საბჭოს გვერდზეც)
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წევრი საქართველო/თბილისი 2011 მოსამართლეთა კონფერენციის 2011 წლის 30 ივლისის N11 დადგენილება, გვ. 18
  ევროკავშირის კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროექტი ექსპერტი საქართველო/თბილისი 2010-2011
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წევრი საქართველო/თბილისი 2007 საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული კომიტეტის 2007 წლის 31 ივლისის დადგენილება #4, გვ.4
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წევრი საქართველო/თბილისი 2006 საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული კომიტეტის 2006 წლის 6 თებერვლის დადგენილება # 1, გვ.1
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების  დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  ამერიკული სამართლის სკოლისა და ჩიკაგო-კენტის სამართლის სკოლის ერთობლივი პროგრამა ბიზნეს სამართალი 2017-2018
  გაიარა გაეროს ბავშვთა ფონდი – UNICEF სპეციალური კურსი ბავშვის უფლებათა კონვენციის შესახებ ტრენერის კვალიფიკაცია
  საქართველოს იუსტიციის საბჭო მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2002

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:

  აკადემიური საქმიანობა

  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა საქართველო/თბილისი საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მნიშვნელოვანი განმარტებები (სისხლი) (2 ტრენინგი) 2018
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა საქართველო/თბილისი ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინიგ) (2 ტრენინგი) 2018
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა საქართველო/თბილისი ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინიგ) (2 ტრენინგი) 2017
  გ.თავართქილაძის სასაწავლო უნივერსიტეტი, მივეული ლექტორი საქართველო/თბილისი 2015-2016
  ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიწვეული ლექტორი საქართველო/თბილისი სისხლის სამართლის პროცესის გაღრმავება; იმიტირებული პროცესი სისხლის სამართალში; სისხლის სამართლის პრაქტიკული კურსი. 2009-2020

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  სახელმძღვანელო წინადადებები თანაავტორი სისხლის საქმეზე განაჩენის ფორმის, მისი დასაბუთებულობისა და ტექსტის სტილისტიკური გამართულობის თაობაზე, რომელიც განკუთვნილია საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის 2015 იხ. ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  უგულავას საქმე 2020 წლის 10 თებერვალი გადაწყვეტილება
  ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ქიბარ ხალვაშისათვის მიკუთვნების საქმე 2017 წელი გადაწყვეტილება
  AES თელასის” ფინანსური მენეჯერის ნიკა ლომინაძის მკვლელობაში მსჯავრდებულების  გია გვიჩიანისა და ნიკა ჩემიას საქმის საკასაციო წესით განხილვა 2015 წელი გადაწყვეტილება
  ოქრუაშვილის საქმე (დაუსწრებლად) 2008 წელი
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2018 100980 GEL 1590 GEL  –  –  –  სესხი, საკრედიტო ბარათი, 12000, GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 123240 GEL 1590 GEL  –  –  სამომხმარებლო სესხი, 11220, GEL სესხი, საკრედიტო ბარათი, 9000, GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016  112395 GEL 1590 GEL  –  –  სამომხმარებლო სესხი, 11220, GEL სესხი, საკრედიტო ბარათი, 9000, GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015  112395.00 GEL 8400.00 GEL 1590.00 GEL  –  –  სამომხმარებლო სესხი, 14290.00 GEL/ სამომხმარებლო სესხი, 11220.00
  GEL /                        საკრედიტო ბარათი, 9000.00 GEL
  ფინანსური დეკლარაცია
  2014  112395.00 GEL 8400.00 GEL 1590.00 GEL  –  –  სესხი, საკრედიტო ბარათი, 9000.00 GEL ხელფასის გრაფაში მითითებულია უზენაესის მოსამართლეობის და იუსტიციის საბჭოს წევრობის ხელფასები, ეს უკანასკნელი წინა ორი წლის დეკლარაციაში არ ყოფილა ნაჩვენები ფინანსური დეკლარაცია
  2013 88550.00 GEL 1590.00 GEL სესხი, საკრედიტო ბარათი, 9000.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 86125.00 GEL 1590.00 GEL სესხი, იპოთეკური სესხი, 20000.00 USD          სესხი, საკრედიტო, 9000.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 73718.00 GEL 28200.00 GEL 3195.00 GEL სესხი, იპოთეკური სესხი, 20000.00 USD                        სესხი, საკრედიტო, 9000.00 GEL 1. ხელფასის გრაფაში მითითებულია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის ფარგლებში მიღებული ანაზღაურება;  2. აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ს ლექტორის ხელფასი ფინანსური დეკლარაცია
  2010 36732.00 GEL   24131.00 GEL  56231.00 GEL 800.00 GEL 500.00 EUR სესხი, იპოთეკური, 20000.00 USD       სესხი, AMEX, 9000.00 GEL 1. ხელფასის გრაფაში მითითებულია გიორგი შავლიაშვილის მიერ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის/სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარის, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრისა (თუ ბიოგრაფიას დავუჯერებთ მანამდეც იყო წევრი და წინა წლების დეკლარაციაში არ ჩანს რაიმე ხელფასს თუ იღებდა) და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობებზე მუშაობისას მიღებული ხელფასი; 2. აკადემიური საქმიანობის ნაწილში მითითებულია თსუ-ში მიწვეული ლექტორის სტატუსით აღებული ხელფასი; 3. სხვა შემოსავალში – ევროკავშირის კანონის უზენაესობის
  მხარდაჭერის პროექტში ექსპერტის სტატუსით აღებული ანაზღაურება
  ფინანსური დეკლარაცია
  2009 69811.00 GEL სესხი, იპოთეკური, 24000.00 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2008 57500,00 GEL საბანკო-საკრედიტო 24000,00 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2007 42550,00 GEL 5000,00 USD კრედიტი 20000,00 USD სხვა შემოსავალში მითითებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გაცემული სამივლინებო თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 25000,00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2005 3451,00 GEL 500,00 USD /  5042,00 GEL  910 USD 2800,00 USD 1800,00 USD 1. ხელფასის გრაფაში მითითებულია გიორგი შავლიაშვილის მიერ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის თანაშემწისა და თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის, თავმჯდომარის უფლებამოსილების განმახორციელებლის თანამდებობაზე მუშაობისას მიღებული ანაზღაურება;                                                                      2. სხვა შემოსავალში მითითებულია გიორგი შავლიაშვილის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ნივთების გასხვისების შედეგად მიღებული თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2004 345,00 GEL 400,00 USD 1. ხელფასის გრაფაში მითითებულია გიორგი შავლიაშვილის მიერ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის თანაშემწის პოზიციაზე მუშაობის პერიოდში მიღებული შემოსავალი;                          2. სხვა შემოსავალში მითითებულია გრანტის საერთო ოდენობა, იხ. დეკლარაციის გვ. 7 და 11. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობა რადიო თავისუფლება ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);