პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნინო ყანჩაველი
 • დაბადებით თარიღი : 25.04.1982
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსთავის ქართული გიმნაზია რუსთავი 1999

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2005 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 3 ივნისი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2012-2019 სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2011 წლის 21 თებერვალი მივლინებით გადაწყვეტილება
  სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2011 წლის 21 თებერვალი გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2007-2009
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატა რეფერენტი 2006-2007
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო მთავარი სპეციალისტი 2005-2006

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2009-2011 იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 68434 GEL 68434 GEL 442 USD; 1872 EUR; 4036 GEL; 15000 GEL; 14500 GEL; 83500 GEL; 75148 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2019 71154 GEL 71154 GEL 1342 USD 40300 USD; 15000 GEL; 6000 USD; ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61020 GEL 7000 USD 61020 GEL; 7000 USD; 260 USD 40300 USD; 15000 GEL; 6000 USD; 7000 GEL; სხვა შემოსავლის წყარო – უძრავი ნივთის ნასყიდობის საფასური ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75425 GEL 75425 GEL 140 USD 40300 USD; 15000 GEL; 6000 USD; 7000 GEL; 3500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73619 GEL 73619 GEL 500 GEL 40000 USD; 15000 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74418 GEL 500 GEL 74918 GEL 922 EUR; 3982 USD; 0 სხვა შემოსავლის წყარო – იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ფინანსური დეკლარაცია
  2014 74525 GEL 74525 GEL 2720 EUR; 7587 USD; 18000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2013 47050 GEL 47050 GEL 18000 USD; 13600 USD; ფინანსური დეკლარაცია
  2012 39949 GEL 39949 GEL 18000 USD; 13600 USD; ფინანსური დეკლარაცია
  2011 43719 GEL 43719 GEL 18000 USD; 13600 USD; ფინანსური დეკლარაცია
  2010 9600 GEL 9600 GEL 340 EUR 18000 USD სხვა შემოსავლის წყარო – სტიპენდია ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა