პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : სოსო ღურწკაია
 • დაბადებით თარიღი : 28.11.1978
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  საშუალო სკოლა ხობი 1995

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2000 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 11 ოქტომბერი, 2019 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 11 მაისი, 2017 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 1 იანვარი, 2012 გადაწყვეტილება
  წალენჯიხის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 5 მაისი, 2010 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 4 მაისი, 2009 გადაწყვეტილება
  წალენჯიხის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 23 აპირილი, 2008 გადაწყვეტილება
  მცხეთის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2007-2009 10 წლის ვადით

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სამოსამართლო ეთიკისა და დისციპლინური სამართალწარმოების დეპარტამენტის კონსულტანტი თბილისი, საქართველო 2006-2007
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საბჭოს წევრის თანაშემწე თბილისი, საქართველო 2004-2006
  საერთაშორისო საადვოკატო სააგენტო შპს “ვეგა” ადვოკატი თბილისი, საქართველო 2004
  თბილისის საერთაშორისო იურიდიულ კომპანია შპს “ვეკო” ადვოკატი თბილისი, საქართველო 2002-2004
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო შიდა კონტროლის სამსახურის, კონტროლისა და აუდიტის სამმართველოში მრჩეველი თბილისი, საქართველო 2001-2002
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2008/2011-2020
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66330.84 GEL 3280.32 GEL 5562.24 GEL 75173.4 GEL 0.000 68000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76275 GEL 1200 GEL 5701.32 GEL 83176.32 GEL 0.000 17000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია საექსპერტო მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 49521.27 GEL 4080 GEL 0.000 53601.27 GEL 0.000 36000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 74868.75 GEL 3822 GEL 0.000 78690.75 GEL 0.000 24000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74418.95 GEL 3822 GEL 0.000 78240.95 GEL 0.000 24000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 74760 GEL 4875.6 GEL 0.000 79635.6 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45800 GEL 5622 GEL 0.000 51422 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2012 46175 GEL 3600 GEL 0.000 49775 GEL 0.000 22000 USD 22107 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 47329 GEL 2400 GEL 0.000 49729 GEL 0.000 22107 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 46869 GEL 0.000 0.000 46869 GEL 0.000 22107 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2009 41508 GEL 0.000 0.000 41508 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2008 35996 GEL 900 GEL 0.000 36896 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2007 20115 GEL 0.000 0.000 20115 GEL 0.000 2700 GEL 1500 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2006 7800 GEL 0.000 0.000 7800 GEL 0.000 2000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);