პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ივანე ღლონტი
 • დაბადებით თარიღი : 24.05. 1970
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N60 საშუალო სკოლა თბილისი 1987

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი გეოლოგიის ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1994
  თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი “აჭარა” იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1996
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2003 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2018 წლის 22 თებერვალი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2017 წლის 25 მაისი 3 წლით გადაწყვეტილება
  ბოლნისის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2015 წლის 1 მაისი 3 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 2005-2015 10 წლით
  თბილისის საოლქო სასამართლო მოსამართლე 2004-2005
  დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 1999-2002
  დიდუბის რაიონული სასამართლო ადმინისტრაციულ და სააღსრულებო წარმოების ინსპექტორი 1997-1999

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო განყოფილების უფროსი საქართველო, თბილისი 2004
  შპს “აგის-ჯორჯია” იურისტ-კონსულტანტი 2003-2004
  სამეცნიერო და საყოფაცხოვრებო მომსახურების ცენტრი ოპერატორი 1991-1997
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი
  საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოსათვის ქმედების განხორციელების დავალება, რომლითაც ისინი დაუყოვნებლივ, ყოველგვარი ხელშეშლის გარეშე უზრუნველყოფენ ნინოწმინდის პანსიონატში ჩარიცხული ყველა ბავშვის, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სხვა სახელმწიფო მზრუნველობის დაწესებულებაში (მინდობით აღზრდა, მცირე საოჯახო ან რეინტეგრაცია) გადაყვანას. 05 ივნისი, 2021 წელი გადაწყვეტილება იხ. ბმული
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65,986.51 GEL 0 0 65,986.51 GEL 0 76,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61,020 GEL 0 8000 USD 61,020 GEL 0 163,200 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომანქანის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 70,815 GEL 0 0 70,815 GEL 0 30,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 65,112.5 GEL 0 0 65,112.5 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2015 61,620.96 GEL 0 0 61,620.96 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2014 64,849.60 GEL 0 5000 GEL; 9000 USD 69,849.6 GEL; 9000 USD 0 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჩუქების გზით მიღებული უძრავი ქონების ღირებულება 5000 ლარი და ავტომანქანის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი 9000 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 42,809 GEL 0 0 42,809 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2012 42,809 GEL 0 0 42,809 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2011 42,809 GEL 0 0 42,809 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2010 41,350 GEL 0 0 41,350 GEL 3000 GEL 40,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2009 39,457 GEL 0 60,000 USD 39,457 GEL; 60,000 USD 7000 EUR 65,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 37,787 GEL 0 0 37,787 GEL 5000 EUR; 4000 USD 5000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2007 24,400 GEL 0 0 24,400 GEL 18,000 USD 30,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2006 25,795 GEL 0 4500 USD 25,795 GEL; 4500 USD 14,000 USD 5000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომანქანის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 14,060 GEL 0 2000 GEL; 6580 USD 16,060 GEL; 6580 USD 26,000 USD 30,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია მიწის ნაკვეთების გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. ერთ-ერთი მიწის ნაკვეთის გაყიდვით მიღებული 6580 აშშ დოლარიდან 6500 აშშ დოლარი ივანე ღლონტს საჩუქრის სახით მიიღო ლევან ღლონტისგან. ფინანსური დეკლარაცია
  2004 367.5 GEL 0 0 367.5 GEL 308 GEL 0 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);