პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მერაბ ღვინიაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 08.03.1969
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  №6 საშუალო სკოლა გორი 1986

  უმაღლესი განათლება

   

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1995 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 4 სექტემბერი, 2019 გადაწყვეტილება
  სიღნაღის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე 30 ნოემბერი, 2016 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 29 ნოემბერი, 2013 გადაწყვეტილება
  სიღნაღის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე 29 ნოემბერი, 2013 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  ბოლნისის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 2 დეკემბერი, 2009 გადაწყვეტილება
  მარტვილის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2 დეკემბერი, 2009 გადაწყვეტილება
  მარნეულის რაონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2005-2009 10 წლის ვადით

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  ქ. თბილისის მერია იურისტი თბილისი, საქართველო 1996-2004
  ქ. თბილისის საკრებულო იურისტი თბილისი, საქართველო 1996-2004
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2005

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო სამოქალაქო სამართლის პროცესი; თანამედროვე სამოქალაქო სამართლის პროცესი და სასამართლო პრაქტიკა; ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი: თეორია და პრაქტიკა; 2000 – დღემდე

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  დისერტაცია ავტორი ,,აპელაცია სამოქალაქო პროცესში’’ 2012 ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2018 54300 GEL 14112 GEL 0.000 68412 GEL 0.000 49860 EUR 46200 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 64000 GEL 11880 GEL 0.000 75880 GEL 0.000 42000 USD 49860 EUR 328954 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 64000 GEL 10800 GEL 0.000 74800 GEL 0.000 42000 USD 134884 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 57280 GEL 10080 GEL 0.000 67360 GEL 0.000 42000 USD 25510 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 49000 GEL 8000 GEL 0.000 57000 GEL 0.000 42000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2013 18400 GEL 8000 GEL 0.000 26400 GEL 0.000 42000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2012 4800 GEL 4740 GEL 0.000 9540 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2010 25200 GEL 4740 GEL 0.000 29940 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2009 25900 GEL 4740 GEL 0.000 30640 GEL 0.000 2500 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2008 21600 GEL 2400 GEL 0.000 24000 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2007 17400 GEL 2100 GEL 0.000 19500 GEL 1000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 17400 GEL 2448.62 GEL 0.000 19848.62 GEL 2000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 2800 GEL 520 USD 1658 GEL 0.000 4458 GEL 520 USD 3000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);