პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ლაშა ქოჩიაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 09.12.1977
 • სასამართლო : საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N1 საშუალო სკოლა თერჯოლა 1994

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1999 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2021 წლის 12 ივლისი დადგენილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 23 დეკემბერი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2019 წლის 11 ოქტომბერი უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2017 წლის 11 მაისი 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2010 წლის 6 აგვისტო თავისი სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მივლენილი მოსამართლე და სასამართლოს თავმჯდომარე 2008 წლის 11 აგვისტო გადაწყვეტილება
  ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მივლენილი მოსამართლე 2008 წლის 1 აგვისტო გადაწყვეტილება
  ზესტაფონის რაიონული სასამართლო მივლენილი მოსამართლე 2007 წლის 4 აპრილი გადაწყვეტილება
  საჩხერის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2007 წლის 31 მაისი გადაწყვეტილება
  ბორჯომის რაიონული სასამართლო მივლენილი მოსამართლე და სასამართლოს თავმჯდომარე 2007 წლის 4 დეკემბერი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2005-2007
  თერჯოლის რაიონული სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 1999-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – “ბავშვის უფლებები სამოქალაქო სამართალწარმოებაში”
  თარიღი: 10 თებერვალი, 2019
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო
  დაფინანსების წყარო: ევროკავშირი, UNICEF
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – “გადახდისუუნარობის მენეჯმენტი”
  თარიღი: 15-17 იანვარი, 2018
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო
  დაფინანსების წყარო: საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – bankruptcy liquidation and property considerations in bankruptcy proceedings;
  თარიღი: 14-15 მაისი, 2015
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/ თბილისი
  დაფინანსების წყარო: CLDP
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – სპეციალური მომზადება პედაგოგიკასა და ფსიქოლოგიაში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებზე;
  თარიღი: 12 ოქტომბერი, 2012;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/წყალტუბო
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – Die Arbeitsmethode des Richters im Zivilprozess
  თარიღი: 8 ივლისი, 2007
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/ თბილისი
  დაფინანსების წყარო: GIZ, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – გაკოტრების სამართალი
  თარიღი: 18 ნოემბერი, 2007
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: gtz, Giz, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – “საკორპორაციო/სამეწარმეო სამართალი”
  თარიღი: –
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, USAID, GIZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – ტესტის შექმნის მეთოდოლოგია
  თარიღი: –
  ქვეყანა/ქალაქი: –
  დაფინანსების წყარო: naec
  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  თანხის დაკისრება 18 მარტი, 2020 წელი გადაწყვეტილება
  პარტნიორის გარიცხვა, ზიანის ანაზღაურება 29 მარტი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  კომპენსაციის დაკისრება 30 იანვარი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ხელშეკრულების ბათილად ცნობა პარტნიორთა კრების ოქმის ბათილად ცნობა 26 დეკემბერი 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ბრძანების ბათილად ცნობა. სამუშაოზე აღდგენა, განაცდურის ანაზღაურება 30 მაისი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა 2013 წლის 4 დეკემბერი გადაწყვეტილება
  იჯარის ხელშეკრულების ბათილად ცნობა 11 ოქტომბერი, 2013 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65986,51 GEL 5584 GEL 71 570, 51 GEL სესხი 19000 USD “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლიდან და საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრიდან მიღებული შემოსავალი [ტრენერი]. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის რაოდენობა 17.03.2016-03.04.2019 პერიოდში. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61020 GEL 61020 GEL სესხი 19000 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის რაოდენობა 17.03.2016-03.04.2019 პერიოდში. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 66709,13 GEL 10880 GEL 77 589, 13 GEL სესხი 19000 USD სესხი 6000 GEL “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია სსიპ ,,საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრიდან მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის რაოდენობა 17.03.2016-03.04.2019 და 02.05.2017-25.04.2019 პერიოდებში. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 74418,95 GEL 8000 GEL 82 418, 95 GEL სესხი 19000 USD “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია სსიპ ,,საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრიდან მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის რაოდენობა 17.03.2016-03.04.2019 პერიოდში. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74418.95 GEL 74418.95 GEL სესხი 30000.00 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის რაოდენობა 04/06/2014 – 04/06/2026 პერიოდში. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73309.61 GEL 73309.61 GEL სესხი 30000.00 USD “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის რაოდენობა 04/06/2014 – 04/06/2026 პერიოდში. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45800.00 GEL 8300.00 USD 54 100 GEL სესხი 5000.00 GEL სესხი 4000.00 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომობილის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი, ხოლო “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის რაოდენობა შემდეგ პერიოდებში: 23/12/2013 – 23/12/2014 და 13/03/2013 – 13/03/2016 ფინანსური დეკლარაცია
  2012 42195.80 GEL 7150.00 GEL 49 345,8 GEL სესხი 15000.00
  USD სესხი 15000.00
  USD
  “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სემინარის ხელმძღვანელობიდან მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის რაოდენობა შემდეგ პერიოდებში: 13/10/2008 – 24/09/2012 და 29/12/2011 – 24/09/2012
  ფინანსური დეკლარაცია
  2011 42750.00 GEL 4800.00 GEL 47 550 GEL სესხი 15000.00
  USD სესხი 15000.00
  USD
  “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სემინარის ხელმძღვანელობიდან მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის რაოდენობა შემდეგ პერიოდებში: 13/10/2008 – 13/10/2015 და 29/12/2011 – 29/12/2017
  ფინანსური დეკლარაცია
  2010 45920.00 GEL 4000.00 GEL 49 920 GEL სესხი 15000.00
  USD სესხი 2900.00
  USD
  საბანკო ვალდებულებაში ასახულია სესხის რაოდენობა შემდეგ პერიოდებში: 13/10/2008 – 13/10/2015 და 15/05/2009 – 15/05/2012 ფინანსური დეკლარაცია
  2009 34250.00 GEL 34250.00 GEL 15000.00 USD საბანკო ვალდებულებაში ასახულია სესხის რაოდენობა შემდეგ პერიოდში: 15/10/2008 – 13/10/2015 ფინანსური დეკლარაცია
  2008 24150 GEL 24150 GEL სესხი 15000.00
  USD
  “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის რაოდენობა შემდეგ პერიოდში: 13/10/2008 – 13/10/2015. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 13950 GEL 1650 GEL 15 600 GEL “ხელფასში” ასახულია საჩხერის რაიონის სასამართლოში მოსამართლის და თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის თანაშემწის თანამდებობიდან მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 6600 GEL 6600 GEL 3000 GEL 2300 GEL საბანკო ვალდებულებაში ასახულია სესხის თანხა შემდეგ პერიოდebში: მარტი, 2007 – მარტი, 2008 და სექტემბერი, 2006 – იანვარი, 2007. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა