პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : გელა ქირია
 • დაბადებით თარიღი : 26.10.1967
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  ზუგდიდის საშუალო სკოლა-ინტერნატი ზუგდიდი 1985

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1993 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 11 ოქტომბერი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2017 წლის 25 მაისი 3 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2015 წლის
  ზესტაფონის რაიონული სასამართლო თავმჯდომარე 2012 წლის 3 დეკემბერი გადაწყვეტილება
  ზესტაფონის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 3 დეკემბერი გადაწყვეტილება
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა თავმჯდომარის უფლებამოსილების შემსრულებელი 2010 წლის 9 აგვისტო გადაწყვეტილება
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2010 წლის 6 აგვისტო გადაწყვეტილება
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა თავმჯდომარის უფლებამოსილების შემსრულებელი 2009 წლის 19 ოქტომბერი გადაწყვეტილება
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მივლინებული მოსამართლე 2009 წლის 19 ოქტომბერი მივლინება გადაწყვეტილება
  გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2009 წლის 19 ოქტომბერი გადაწყვეტილება
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა თავმჯდომარის უფლებამოსილების შემსრულებელი 2008 წლის 1-ლი აგვისტო გადაწყვეტილება
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მივლინებული მოსამართლე 2008 წლის 1-ლი აგვისტო მივლინება გადაწყვეტილება
  ლანჩხუთის რაიონული სასამართლო თავმჯდომარის უფლებამოსილების შემსრულებელი 2008 წლის 10 ივლისი გადაწყვეტილება
  ლანჩხუთის რაიონული სასამართლო მივლინებული მოსამართლე 2008 წლის 10 ივლისი მივლინება გადაწყვეტილება
  მცხეთის რაიონული სასამართლო მივლინებული მოსამართლე 2008 წლის 10 ივლისი მივლინება გადაწყვეტილება
  ლანჩხუთის რაიონული სასამართლო თავმჯდომარის უფლებამოსილების შემსრულებელი 2007 წლის 4 დეკემბერი გადაწყვეტილება
  ლანჩხუთის რაიონული სასამართლო მივლინებული მოსამართლე 2007 წლის 4 დეკემბერი მივლინება გადაწყვეტილება
  გაგრის საქალაქო და გუდაუთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2006-2009
  აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 2005-2006
  აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი უმაღლესი სასამართლო მოსამართლე 1999-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები
  სოხუმის რეგიონალური სამხედრო პროკურატურა სამხედრო პროკურორის მოადგილე საქართველო, სოხუმი 1993-1998
  სოხუმის რეგიონალური სამხედრო პროკურატურა უფროსი გამომძიებელი საქართველო, სოხუმი 1993-1998
  სოხუმის რეგიონალური სამხედრო პროკურატურა გამომძიებელი საქართველო, სოხუმი 1993-1998
  სოხუმის რეგიონალური სამხედრო პროკურატურა სტაჟიორ-გამომძიებელი საქართველო, სოხუმი 1993-1998
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა 10 აპრილი, 2019 წელი გადაწყვეტილება
  ალიმენტის დაკისრება 29 ნოემბერი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  უკანონო მფლობელობიდან მოძრავი ნივთის გამოთხოვა 29 ნოემბერი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  ქონების ყადაღისაგან გათავისუფლება 28 მარტი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  თანხის დაკისრება 13 დეკემბერი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება, უძრავი ქონების საკუთრებაში დაბრუნება (ძირითადი სარჩელი) ნივთზე მფლობელობის შეწყვეტა (შეგებებული სარჩელი) 02 მარტი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 74,330.64 GEL 10,000 GEL 4000 USD 84,330.64 GEL 4000 USD 10,000 GEL 33,203 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჩუქების გზით მიღებული თანხა (10,000 GEL) და ავტომანქანის გასხვისების შედეგად მიღებული შემოსავალი (4000 USD). “დანაზოგში” ასახულია გელა ქირიას საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 67,740 GEL 7500 USD 67,740 GEL 7500 USD 5000 USD 33,203 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომანქანის გასხვისების შედეგად მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია გელა ქირიას საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 81,775 GEL 81,775 GEL 4000 USD 36,205 GEL “დანაზოგში” ასახულია გელა ქირიას საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 81,218 GEL 81,218 GEL 37,203 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 76,348 GEL 76,348 GEL 4000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 74,562 GEL 74,562 GEL 24,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2013 62,000 GEL 62,000 GEL 24,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2012 59,695 GEL 59,695 GEL 24,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2011 65,950 GEL 65,950 GEL 24,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2010 61,040 GEL 61,040 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2009 57,410 GEL 57,410 GEL 3000 GEL 6000 USD “დანაზოგში” ასახულია გელა ქირიას საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა (3000 GEL) და ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა (6000 USD). ფინანსური დეკლარაცია
  2008 39,418 GEL 6000 USD 39,418 GEL 6000 USD 6000 USD 6000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომანქანის გასხვისების შედეგად მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია გელა ქირიას საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 20,350 GEL 20,350 GEL 2000 GEL 6700 GEL “დანაზოგში” ასახულია გელა ქირიას საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 17,958 GEL 6556 GEL 24,514 GEL 10,000 GEL 3000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჰონორარის სახით მიღებული თანხა. “დანაზოგში” ასახულია გელა ქირიას საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 14,946.99 GEL 14,946.99 GEL 3000 GEL “დანაზოგში” ასახულია გელა ქირიას საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2004 10,753 GEL 2400 USD 10,753 GEL 2400 USD 0 1000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია გრანტის სახით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 8007 GEL 8007 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2002 9239 GEL 4000 GEL 13,239 GEL 3000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია საცხოვრებელი ბინის გასხვისების შედეგად მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია გელა ქირიას საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2001 8671 GEL 8671 GEL 1500 USD “დანაზოგში” ასახულია გელა ქირიას საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2000 6434 GEL 6434 GEL 3000 USD “დანაზოგში” ასახულია გელა ქირიას საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  1999 3710 GEL 3710 GEL 2500 USD “დანაზოგში” ასახულია გელა ქირიას საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  1985-1987 წლებში გაიარა სამხედრო სავალდებულო სამსახური.
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);