პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ქეთევან ცინცაძე
 • დაბადებით თარიღი : 05.09.1988
 • სასამართლო : საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  61-ე საშუალო სკოლა თბილისი 2005

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2005-2009 ბაკალავრი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2009-2011 მაგისტრი
  გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2013-2019 დოქტორანტი
  კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2019-დან დოქტორანტი
  ჰაინრიხ ჰაინეს საერთაშორისო ურთიერთობის (კომუნიკაციის) ინსტიტუტი დიუსელდორფი, გერმანია 2013
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის/ არჩევის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 16 დეკემბერი უვადოდ გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოსამართლე 2019 წლის 12 დეკემბერი უვადოდ გადაწყვეტილება
  გასაუბრება საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსმენა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატა მწერალი-თანაშემწე (უშუალო ხელმძღვანელი – თინათინ ბეჟაშვილი) 2017 წლის 1-ლი ივლისი – 2017 წლის 20 ნოემბერი
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლის თანაშემწე (უშუალო ხელმძვანელი – გიორგი ბერძული) 2011 წლის 02 თებერვალი – 2017 წლის 1-ლი ივლისი
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატა რეფერენტი (უშუალო ხელმძღვანელი – გიორგი ბერძული) 2009 წლის 20 ივლისი – 2011 წლის 2 თებერვალი

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური დამოუკიდებელი ინსპექტორი საქართველო, თბილისი 2017 წლის 20 ნოემბრიდან – 2019 წლის 12 დეკემბრამდე
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საგანმანათლებლო საბჭო წევრი საქართველო, თბილისი 2013
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის/სასწავლო კურსის თემა: სემინარი – ეთიკა და სასამართლო სისტემაში კორუფციის პრევენცია – ევროპის მოსამართლეთა (სასამართლო სისტემის) სწავლების ცენტრების კავშირი (European Network of Judicial Training);
  თარიღი: აპრილი, 2018;
  ქვეყანა/ქალაქი: ლატვია/რიგა;
  დაფინანსების წყარო: ევროპის საბჭო.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის/სასწავლო კურსის თემა: ტრენინგი – საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის სიახლეები – იუსტიციის უმაღლესი სკოლა;
  თარიღი: ოქტომბერი, 2017;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: –
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის/სასწავლო კურსის თემა: ტრენინგი – საკუთრების უფლების დაცვის ევროპული სტანდარტები – საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ევროპის საბჭო
  თარიღი: მარტი, 2017;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: –
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის/სასწავლო კურსის თემა: სასწავლო კურსი – სამართალი თანამედროვე საზოგადოებაში – ფუნდამენტური, საერთაშორისო და ინტერდისციპლინარული ასპექტები – ფრანკფურტის გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტი;
  თარიღი: 2014;
  ქვეყანა/ქალაქი: გერმანია, ფრანკფურტი;
  დაფინანსების წყარო: პირადი სახსრები.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: საერთაშორისო სამართლის 6-თვიანი ინტენსიური კურსი – საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია;
  თარიღი: ნოემბერი, 2008 – მაისი, 2009;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო, თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: პირადი სახსრები.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – პროექტი Street Law – ტრენერთა ტრენინგი – ამერიკის იურისტთა ასოციაცია;
  თარიღი: ოქტომბერი, 2007;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო, თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: –
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, ასისტენტი საქართველო, თბილისი მუნიციპალური სამართალი; სამოქალაქო სამართლის პროცესი I; სამოქალაქო სამართლის პროცესი II; საერთაშორისო კერძო სამართალი; შედარებითი საარბიტრაჟო სამართალი და მედიაცია. 2017 წლის სექტემბრიდან 4 წლის ვადით
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა საქართველო, თბილისი მოწვეული პედაგოგი 2014
  კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი საქართველო, თბილისი სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი 2013
  ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველო, თბილისი სრული პროფესორის ხარისხი 2005-2008

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  სტატია ავტორი მესამე პირის ინსტიტუტი და ამ ინსტიტუტთან დაკავშირებით საქართველოს ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო საპროცესო სამართალში არსებული ხარვეზების მოკლე მიმოხილვა (ინგლისურად – The Third Person Institute and Brief Review of the Gaps in the Administrative and Civil Procedural Law of Georgia Regarding This Institute) 2017 ბმული
  სტატია ავტორი იპოთეკა,როგორც უზრუნველყოფის საშუალება 2015
  სტატია ავტორი მხარეთა უფლებები კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილების ბათილად ცნობასა და საქმის წარმოების განახლებასთან დაკავშირებით 2015
  სტატია ავტორი “დელიქტური პასუხისმგებლობა მუცლადმყოფი ბავშვისათვის მიყენებული ზიანისათვის“ (ინგლისურად – “Development of Tort Liability for Injury to the Unborn”) 2014 ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 53,961.17 GEL 3240 GEL 0 57,201.17‬ GEL 4028.41 GEL 78,280 GEL‬; 34,000 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 55,640 GEL 3240 GEL 0 58,880 GEL 0 17,680 GEL; 34,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ქეთევან ცინცაძის, როგორც დამოუკიდებელი ინსპექტორის განცხადება ექვსთვიანი მუშაობის შედეგების შეჯამებისას მედია ბმული
  დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის უფლებამოსილება და მუშაობის სპეციფიკა მედია ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა