პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : გიორგი ქაშაკაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 09.07.1981
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა, საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  სოფელ ლისის საშუალო სკოლა მცხეთის რაიონი 1998

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2003 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2020 წლის ივნისი სამოსამართლო უფლებამოსილების ფაეგლებში განკარგულება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა, საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია მოსამართლე 2019 წლის 11 ოქტომბერი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგია მოსამართლე 2017 წლის 6 ივნისი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2017 წლის 25 მაისი 3 წლით გადაწყვეტილება
  ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2013 წლის 1 ივლისი გადაწყვეტილება
  ბათუმის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2009 წლის 30 ოქტომბერი 10 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სხდომის მდივანი 2006-2007

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლო წარმომადგენლობის სამმართველო მთავარი სპეციალისტი საქართველო, თბილისი 2007 წლის 1 ნოემბერი-2008 წლის 6 ივნისი
  შპს “საქართველოს იურიდიული და ეკონომიკური მომსახურების ცენტრი” ადვოკატი საქართველო, თბილისი 2005-2006
  შპს “აუდიტ ესპქერტი” იურისტი საქართველო, თბილისი 2003-2005
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2008-2009 იუსტიციის სკოლის მსმენელი

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66,325.03 GEL 0 0 66,325.03 GEL 0.05 GEL სესხი, იპოთეკური კრედიტი – მიზნობრიობა იპოთეკური სესხის რეფინანსირება და რემონტი, 33800 EUR “დანაზოგის” გრაფაში მოცემულია ანაბარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61,020 GEL 0 16,880 GEL 61,020 GEL 1155.01 GEL; 586.48 USD; 1.23 EUR 39,500 USD; 33,800 EUR “სხვა შემოსავალში” ასახულია მიწის ნაკვეთის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა 1150.01 ლარი და დეპოზიტის ანგარიშებზე არსებული თანხები 5 ლარი, 586.48 აშშ დოლარი და 1.23 ევრო. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 74,175 GEL 0 0 74,175 GEL 2066.78 GEL; 1274.89 USD 10,000 GEL; 39,500 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა 2060.78 ლარი და დეპოზიტის ანგარიშებზე არსებული თანხები 6 ლარი და 1274.89 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73,618.75 GEL 0 0 73,618.75 GEL 0,5 GEL 5000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74,418.95 GEL 0 4900 USD 74,418.95 GEL 0 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომანქანის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73,275 GEL 0 0 73,275 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2013 42,200 GEL 0 7700 USD 42,200 GEL 6000 GEL 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომანქანის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 39,795.00 GEL 0 0 39,795.00 GEL 4600 GEL 12.000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 39,906.45 GEL 0 0 39,906.45 GEL 0 12,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 37,770 GEL 0 0 37,770 GEL 0 12,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2009 7419 GEL 0 12,200 GEL 7419 GEL 0 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია მშობლებისგან ჩუქების გზით მიღებული თანხა 5000 ლარი და სტიპენდიის სახით მიღებული შემოსავალი 7200 ლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 3575 GEL 0 0 3575 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);