პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : პაატა ქათამაძე
 • დაბადებით თარიღი : 11.06.1966
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N4 საშუალო სკოლა ზესტაფონი 1981-19983
  რვაწლიანი სკოლა ს. ფუთი 1973-1981

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამართლისა და ურთიერთობების ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1984-1993 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 31 დეკემბერი, 2020 უვადოდ გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 18 ივნისი, 2020 ვადა გაგრძელებულია 2021 წლის 1 იანვრამდე გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 18 ივნისი, 2010 10 წლის ვადით
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 20 თებერვალი, 2006
  თბილისის საოლქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 1 ივლისი, 2005
  ხარაგაულის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 8 მაისი, 2003

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები
  საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის გამგეობა წევრი თბილისი, საქართველო 2007-2015
  საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული კომიტეტი წევრი თბილისი, საქართველო 2007-2010
  საქართველოს იურისტთა ასოციაცია ადვოკატი თბილისი, საქართველო 2001-2003
  საქართველოს პარლამენტის გადასახდებისა და შემოსავლების კომიტეტი მთავარი სპეციალისტი თბილისი, საქართველო 2000-2002
  საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სახალხო დამცველის რწმუნებული სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის საკითხებში თბილისი, საქართველო 1998-2000
  ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ეროვნებათშორის ურთიერთობათა სახელმწიფო კომიტეტი თავმჯდომარის მრჩეველი თბილისი, საქართველო 1995-1997
  საქართველოს შსს ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური მეხანძრე თბილისი, საქართველო 1987-1992
  ,,საქსოფდამზადების“ გარდაბნის სამეურნეობათშორისო რაიონული გაერთიანება იურიდიული განყოფილების პრეტენზიონისტი გარდაბანი, საქართველო 1983-1984
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 1997-2001
  ნ. დუმბაძის სახელობის ჰუმანიტარულ ინსტიტუტი თბილისი, საქართველო 1995-2000
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა თბილისი, საქართველო 2011-2017
  გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის სამსახური თბილისი, საქართველო 2014
  საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაცია თბილისი, საქართველო 2014
  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი თბილისი, საქართველო 2016

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  სამოქალაქო კოდექსის 266-ე მუხლის კომენტარი ავტორი მუხლი 266. გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის შედეგები იხ. ბმული
  სტატია ავტორი საქართველოს სახალხო დამცველი – ადამიანის კონსტიტუციურ უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მთავარი გარანტი იხ. ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  პირგასამტეხლოს დაკისრება 16 ნოემბერი, 2020 წელი გადაწყვეტილება
  ჩუქების და ნასყიდობის ხელშეკრულებების ნაწილობრივ ბათილად ცნობა 18 სექტემბერი, 2020 წელი გადაწყვეტილება
  ზიანის ანაზღაურება 31 ოქტომბერი, 2019 წელი გადაწყვეტილება
  თანხის დაკისრება (სარჩელში), ხელშეკრულების ბათილად ცნობა, ზიანის ანაზღაურება (შეგებებულ სარჩელში) 19 ივნისი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ზიანის ანაზღაურება 16 ივნისი, 2015 წელი გადაწყვეტილება
  თანხის დაკისრება 10 სექტემბერი, 2013 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 108773.61 GEL 0.000 0.000 108773.61 GEL 15000 USD 108000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 100980 GEL 0.000 0.000 100980 GEL 7000 GEL 108000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 123240 GEL 3262.5 GEL 0.000 126502.5 GEL 21000 GEL 108000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 113445 GEL 5904.25 GEL 0.000 119349.25 GEL 4500 GEL 58000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 113161.01 GEL 2254.5 GEL 0.000 115415.51 GEL 5000 GEL 58000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 112395 GEL 3090 GEL 0.000 115485 GEL 7000 USD 2000 GEL 28000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2013 88518.75 GEL 320 GEL 0.000 88838.75 GEL 4000 USD 28000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2012 70975 GEL 1400 GEL 0.000 72375 GEL 0.000 12500 EUR 10000 GEL 28000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2011 72750 GEL 1600 GEL 0.000 74350 GEL 0.000 12500 EUR 10000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 62951.82 GEL 1500 GEL 0.000 64451.82 GEL 3000 EUR 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2009 45494 GEL 0.000 0.000 45494 GEL 7000 USD 12500 EUR ფინანსური დეკლარაცია
  2008 42078 GEL 0.000 0.000 42078 GEL 5500 USD 12500 EUR ფინანსური დეკლარაცია
  2007 26559 GEL 0.000 0.000 26559 GEL 18000 USD 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2006 21528 GEL 0.000 0.000 21528 GEL 10000 USD 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2005 9978.22 GEL 0.000 0.000 9978.22 GEL 13600 USD 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2004 11300 GEL 0.000 200 USD 11300 GEL 10773 GEL 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ გაცემული სტიპენდია. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 500 GEL 0.000 0.000 500 GEL 8000 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2002 0.000 0.000 0.000 0.000 2300 GEL 3000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური დიახ სსრკ-ის შეიარაღებული ძალები, უმროსი სერჟანტი, ოცეულის მეთაური (1984-1986)
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);