პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ლიელა ფოლადაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 02.12.1986
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : 3 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  ბოლნისის N3 საშუალო სკოლა ბოლნისი 2004

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტი საქართველო/თბილისი 2019 მაგისტრი
  ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული საქართველო/თბილისი 2011 ბაკალავრი
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2021 წლის ივნისიდან 3 წლის ვადით დადგენილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამართლებრივი უზრუნველყოფის კონსულტანტი. 2021 თებერვლიდან-ივნისამდე
  თბილისის საპელაციო სასამართლო ადამიანური რესურსების მართვისა და სამათლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის მოსამართლის თანაშემწე 2017-2019
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2015-2017
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სხდომის მდივანი 2014-2015
  თბილისის საქალაქო სასამართლო კანცელარიის სპეციალისტი 2013-2014
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მომსახურების ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი 2013
  თბილისის საქალაქო სასამართლო პრაქტიკანტი და შტატგარეშე სპეციალისტი ხელშეკრულებით. 2012

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  ნინო მხარარაძის საადვოკატო ბიურო სტაჟიორი საქართველო/თბილისი 2011-2012
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მარნეულის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი. საქართველო/თბილისი 2007-2010
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს სტაჟიორი საქართველო/თბილისი 2007
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მსმენელი 2019-2020 იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციაში . 2019 მოსამართლის გამოცდის სერტიფიკატი
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით 2011 ადვოკატთა გამოცდის სერტიფიკატი

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  საარჩევნო დავა, მოსყიდვის ფაქტის აღიარება, რეგისტრაციის უფლების
  არარსებობის აღიარება
  19 აგვისტო, 2021 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 18000 GEL 1800 gel 1740 USD სხვა სემოსავალში ასახულია-იუსტიციის მსმენელი; სესხი-თანამსესხებელი დეკლარაცია
  2019 18560,34 GEL 2000 GEL 20560,34 gel 1740 USD ხელფასში ასახულია-თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანასემწე; სხვა შემოსავალში ასახულია-იუსტიციის მსმენელი; სესხი-თანამსესხებელი დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება