პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ვალერიანე ფილიშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 06.03.1983
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N2 საშუალო სკოლა ქარელი 2000

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2006 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2019 წლის 15 ივლისი გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2019 წლის 15 თებერვალი უვადოდ გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2016 წლის 15 თებერვალი 3 წლით გადაწყვეტილება
  ჰამბურგის უმაღლესი სამხარეო სასამართლო სტაჟიორი 2013 წლის ოქტომბერი
  ჰამბურგის რაიონული სასამართლო სტაჟიორი 2013 წლის ოქტომბერი
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა კონსულტანტი 2013-2016
  ახალციხის რაიონული სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2010-2012
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა სტაჟიორი 2008-2010

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  “ადამიანის უფლებათა დაცვის, განათლების, ჯანდაცვის, კულტურისა
  და სპორტის ჰუმანიტარულ და საქველმოქმედო დახმარების საერთაშორისო კავშირი ქომაგის”
  საადვოკატო ბიურო
  ადვოკატი საქართველო 2006-2008
  “ადამიანის უფლებათა დაცვის, განათლების, ჯანდაცვის, კულტურისა
  და სპორტის ჰუმანიტარულ და საქველმოქმედო დახმარების საერთაშორისო კავშირი ქომაგის”
  საადვოკატო ბიურო
  სტაჟიორ-ადვოკატი საქართველო 2005-2006
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2012-2013 იუსტიციის სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2012 საერთო სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2010
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2008 სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2007 სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2006 სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება 

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: გერმანული ენის ინტენსიური კურსი
  თარიღი: 2015
  ქვეყანა/ქალაქი: გერმანია, დიუსელდორფი
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის კურსი სისხლის
  სამართალში, სისხლის სამართლის პროცესში და ადვოკატის უნარ-ჩვევებში
  თარიღი: 2007
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის კურსი სამოქალაქო
  სამართალში, სამოქალაქო სამართლის პროცესში და ადვოკატის უნარ-ჩვევებში
  თარიღი: 2007
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 62,709.37 GEL 0 1.01 GEL 62,710.38 GEL 709.74 USD 52,200 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია სოციალურ ანგარიშზე არსებული თანხა. “დანაზოგში” ასახულია შემნახველ ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 67,875 GEL 0 4774.01 GEL 72,649.01 GEL 111.13 GEL; 804,78 USD 52,200 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინის გაქირავებით მიღებული შემოსავალი 4770 ლარი და სოციალურ ანგარიშზე არსებული თანხა 4.01 ლარი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა 111.13 ლარი და შემნახველ ანგარიშზე არსებული თანხა 804.78 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 64,500 GEL 0 9327.56 GEL 73,827.56 GEL 22,999.99 GEL; 5295.83 USD 52,200 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინების გაქირავებით მიღებული შემოსავალი 9323.55 ლარი და სოციალურ ანგარიშზე არსებული თანხა 4.01 ლარი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშებზე არსებული თანხები 22,999.99 ლარი და შემნახველ ანგარიშზე არსებული თანხა 5295.83 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 60,253.2 GEL 0 4266 GEL 64,519.2 GEL 7000 GEL 52,200 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინის გაქირავების შედეგად მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 23,325 GEL 0 0 23,325 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2014 21,000 GEL 0 0 21,000 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2013 3000 GEL 0 4500 GEL 7500 GEL 0 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია იუსტიციის სკოლის მსმენელობის პერიოდში სტიპენდიის სახით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  სასამართლო პროცესზე გაკეთებული განცხადება: “…არც არავის მითითებებს ვემორჩილები და არც არასდროს დავმორჩილებივარ…” მედია ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);