პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : დიანა ფარქოსაძე
 • დაბადებით თარიღი : 22.09.1982
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  სოფელ ქორეთის საშუალო სკოლა საჩხერის რაიონი 2000

  უმაღლესი განათლება  

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2006
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2018 წლის 23 მარტი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2015 წლის 1 მაისი 3 წლით გადაწყვეტილება
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სამოსამართლო ეთიკისა და
  დისციპლინური სამართალწარმოების დეპარტამენტი
  უფროსი კონსულტანტი 2012-2015
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სამოსამართლო ეთიკისა და
  დისციპლინური სამართალწარმოების დეპარტამენტი
  კონსულტანტი 2008-2012
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლის სტაჟიორი 2006-2008

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  “ახალგაზრდა იურისტთა და ჟურნალისტთა ასოციაცია” წევრი 2005-2006
  “ახალგაზრდა იურისტთა და ჟურნალისტთა ასოციაცია” ადვოკატის თანაშემწე 2005-2006
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2012-2013 იუსტიციის სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2009 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2007

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი
  ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, ახალი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის დავალება 3 ივნისი, 2021 წელი გადაწყვეტილება იხ. ბმული
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66,330.84 GEL 0 0 66,330.84 GEL 0 9500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61,020 GEL 0 0 61,020 GEL 0 9500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 74,175 GEL 0 0 74,175 GEL 0 9500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73,436.93 GEL 0 0 73,436.93 GEL 0 9500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 58,453.75 GEL 0 0 58,453.75 GEL 0 12,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 28,120 GEL 0 0 28,120 GEL 0 12,000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);