პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ლილი ტყემალაძე
 • დაბადებით თარიღი : 15.09.1973
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  №5 საშუალო სკოლა ჭიათურა 1990

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1996 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 11 ოქტომბერი, 2019 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 25 მაისი, 2017 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 1 იანვარი, 2012 გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 9 ნოემბერი, 2009 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 19 ოქტომბერი, 2009 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 15 მაისი, 2009 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 31 მარტი, 2009 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 11 ნოემბერი, 2007 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 11 სექტემბერი, 2007 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 11 ივნისი, 2007 გადაწყვეტილება
  რუსთავის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 12 იანვარი, 2007 გადაწყვეტილება
  სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2007 10 წლის ვადით
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების პალატა სამდივნოს კონსულტანტი 2006

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტ იურისტი თბილისი, საქართველო 2000–2006
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  სასწავლო ცენტრი შპს ,,გეოფონი’’ (ჭიათურის ფილიალი) ჭიათურა, საქართველო 1997–2000
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65986.51 GEL 0.000 0.000 65986.51 GEL 0.000 121159.83 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76275 GEL 0.000 0.000 76275 GEL 0.000 47553.7 USD 125000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 48325.89 GEL 0.000 2000 GEL 40325.89 GEL 0.000 79700 USD 5000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომობილის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 81091.12 GEL 0.000 0.000 81091.12 GEL 44,51 USD 76700 USD 5000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 79907 GEL 0.000 0.000 79907 GEL 92.07 GEL 55000 USD 20000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 82052 GEL 0.000 0.000 82052 GEL 97.93 GEL 40000 USD 20000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 42720 GEL 0.000 0.000 42720 GEL 500 USD 40000 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 46355 GEL 0.000 0.000 46355 GEL 5000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 42660 GEL 0.000 0.000 42660 GEL 0.000 3000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 51885 GEL 0.000 0.000 51885 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2009 37336 GEL 0.000 0.000 37336 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2008 33761 GEL 0.000 0.000 33761 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2007 20348 GEL 0.000 3600 GEL 23948 GEL 0.000 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტის მიერ ანაზღაურებული მიზნობრივი ხარჯი. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 4320 GEL 0.000 0.000 4320 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);